A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy GyulaX322
foglalkozás : ujságíró, vendéglős       lakóhely: Mohács, Pesterzsébet
született :1896 Dályok meghalt :~1975
apa : Komlósi(Kokics) Ágoston anya : Mészáros Gizella
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :2
Házasság :
Schäffer Mária

Gyermekek :
Ellák

Eredete ismeretlen, unokája személyes közlése szerint "családja Bukovinából származik, és eredetileg más családnevű volt.
Családi kapcsolatát apósa1942-es gyászjelentése[S06-954 ] megerősíti.

Gimnáziumi tanulmányait 1906-ban a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban kezdi, majd 1907-ben a bajai Ciszteri Gimnáziumban  újrakezdi. 1908-ban itt II. osztályos,1910-ben a bonyhádi Evangélikus gimnázium IV. oszt. tanulója, vallását r. katolikusnak írják.

Házasságkötését a helyi sajtó isnerteti:

"Schaffer Mariskát, Schäffer Antal szállodás és vendéglős leányát junius 13-ikán jegyezte el Komlósy Gyula lapunk munkatársa" [ MOHÁCSI HÍRLAP 1921-06-19], majd  " Kettős lakodalom. Érdekes házasságkötés történt folyó hó 12-én városunkban. E napon vezette oltárhoz Schäffer Antal vendéglő és szállodatulajdonos fia Schäffer Károly elektrotechnikus- Schippert Rezső vendéglős Aranka leányát, Schäffer Antal Mariska leányát pedig ugyanakkor vette nőül Komlósy Gyula, lapunk munkatársa. Az esketési szertartást P. Lombos László sztferencrendi atya végezte a zárdatemplomban, melyet az akalomra zsúfolásig megtöltött a kettős esküvő .ritka látványossága iránt érdeklődő közönség." [ MOHÁCSI HÍRLAP 1921-07-17]

1922-ben a mohácsi Iparosok Olvasókörének vendéglőse."Komlósy Gyula köri vendéglős folyó hó (dec.)19-ikén tette le a kiküldött bizottság előtt a vendéglősi vizsgát"
1935-ben támogatja a Pesterzsébeten épülő evangélikus templom építését, a székely kopjafás motívumokból kialakított bejá­ratot ő készítette.1337-ben ugyanitt presbiter.
A világháború alatt hadnagy, erről egy 1945-ös igazolási eljárás tanúskodik.1946-ban a népbírósági törvény alapján eljárást folytatnak  ellene - a vád és az ítélet ismeretlen.

1965-ben a Néprajzi múzeumnak adományozott egy ostorkészítéshez használt árat (gyűjtés: Dályok 1965.)
Lelkes kutatója volt a magyar történelemnek, összegyűjtötte az ősi magyar neveket és bevezettette a magyar névnaptárba - fia nev e is e munkájából származik.
  Testvére volt Komlósi Olga, aki  Dályokon élt, meghalt 1990-ben.

Valószínűleg azonos azzal a Komlósy Gyula zászlóssall, aki az 1922-ben alakult  "Volt ötvenkettősök pécsi bajtársi szövetsége" jegyzője és aki mohácsi vendéglőjében tartja a szövetség egyik összejövetelét.1916. junius 12-i dátummal pécsi hovédek,- köztük Komlósy Gyula kadét - levélben értesítik hozzátartozóikat, hogy Oroszországban fogságba estek, és " jól érzik magukat"

Családfa részlet nézete :
Komlósi(Kokics) Ágoston
1868 -
Mészáros Gizella
Komlósy Gyula
1896 - ~1975
Schäffer Mária
~1900 -

Komlósy Ellák
~1929 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.