A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy FerencX117
foglalkozás : hivatalvezető       lakóhely: Nagykanizsa
született :1828.10.16 Enying meghalt :1889.04.31 Nagykanizsa
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
Házasság :
Glocker Zsófia ( 1854 - 1888-04-27 )

Gyermekek :
Jolán
Gizella
Kálmán

1848-as honvéd főhadnagy, a nagykanizsai honvédegylet tagja,  a magyar szabadságharcos érdemrend tulajdonosa. A nagykanizsai, 21.sz. mértékhitelesítő hivatal első vezetője, 1883-ban nyugdíjazták. 1887-ben Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyve tárgyalja nyugdíjintézeti felvételét: "1887.04.04. :Komlósy Ferenc nagykanizsai mértékhitelesítő felvétele a vármegyei nyugdíjintézeti tagok közé."
( A helyi sajtó 1897.febr. 14-i tudósítása egy Komlóssy Ferencné egy báli részvételétől ír. Ekkor azonban sem Ferenc, sem felesége nem él, így  egy másik, ismeretlen nagykanizsai Komlóssy Ferenc feleségéről szól.)
1866-10-28-án a székesfehérvári székesegyházban egy Ilona nevű lányát keresztelték, ekkor szabómester; lakik Székesfehérvár Fekete sas u. 33.
1873-ban építtetett lakóháza ma is áll  Nagykanizsán a Batthyány utca 9. szám alatt.
Az 1879-ben megalakult Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság választott igazgatósági tagja, 1886-ban  e tagsága  megszűnik.
Egy katonai nyilvántartás tartalmazza születési évét és helyét [  Komlósy Ferenc alhdgy 1828 Enying]
BUDAPESTI KÖZLÖNY 1868. jan.: "Ő cs. és Apostoli királyi Felsége folyó évi augustus hó 26-án Bruckban kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar kir. honvédföruharaktári bizottságboz ...Komlóssy Ferenczet pedig alhadnagygyá, — a honvédgyalogságnál leendő nyilvántartás mellett, — legkegyelmesebben ki nevezni méltóztatott. Gróf Andrásy Gyula, s. k "
 
Halálhíre a  VASÁRNAPI UJSÁG-ban (1888-05-06)jelent meg: "ELHUNYTAK. — KOMLÓSSY FERENCZ, 1848—49-iki honvédfőhadnagy, 62 éves, Nagy-Kanizsán."

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Ferenc
1828 - 1889
Glocker Zsófia
~1836 - 1888

Komlóssy Gizella
~1855 - >1912
Komlóssy Kálmán
~1858 - >1912
Komlóssy Jolán
1866 - <1912

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.