A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy PéterA038
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember, királyi jegyző, kúriai jegyző, kancellária jegyző
született :~1475 meghalt :1539 --1558
apa : Komlósy Miklós anya : NN NN1
ág :A - ősfa nemzedékszám :7
Házasság :
Zsupán Erzsébet

Gyermekek :
András
László

Tanult ember lévén, gyakran „Péter mester”-ként említik. Királyi kúriai jegyző, majd a királyi kancellária jegyzője.1500-ban már - és később többször is -  királyi ember.
1505-ben Perényi Imre nádor az ő, valamint Testvérei: János(A041) és Mihály (A039) kérelmére elrendelte Sarkad és Komlós határainak bejárását, majd 1508-ban a kövesdi határ bejárására került sor.
1506-ban Mihály testvérével együtt megintette viski Orosz Lőrinc özvegyét és fiát, hogy azokat a vajnági és ujbárdi birtokokat, melyek ősanyjuk(Mihály-A002 felesége) hozományát képezték, és János(A007) viski Orosz Jakabnak elzálogosított – becs szerinti áron adják vissza. Az özvegy ezt meg is tette, azonban Péter mester és rokonai nem részesítették azokból Pált(A056), Albert deákot(A057), Györgyöt(A036) és Mózest(A067) –miért is nevezettek 1525-ben pert indítottak Péter mester és testvérei, valamint fia László(A043) és András(A068) ellen. (Utóbbit  éppe e per azonosít  Péter  fiaként)
1507-ben testvérével, Mihállyal (A039) együtt indíttat vizsgálatot Csaholi Ferenc munkácsi várnagy és klacsnói Gallis István alispán ellen, mert Komlós határában lévő ligeterdőből 15 ökrüket elhajtották.
1509-ben nagynénje Komlósy Ilona(A029 )tiltakozik Péter beiktatása ellen, de 1513-ban Pétert és testvérét Gergelyt(A040) királyi beleegyezéssel mégis beiktatják a homoki, kövesdi, vajnági, ujbárdi, pusztaszállási, pinkóczi, kisszeretvai és keresztesi birtokokba.
1512-ben Homoky János tiltakozik Péter és testvérei: János és Mihály, valamint György(A036) foglalásai ellen.
Az 1514. évi vízkereszti octaván tárgyalt ügyekben Werbőczy az országbírói kancelláriából hozott le magával segítségül jegyzőket Komlósi Péter mester és Oroszi Ferenc országbírói nótárius személyében. Ekkor tehát Péter még kúriai (vajdai) jegyző.
A mohácsi vész után János király híve maradt, akitől 1539-ben  adományba kapta csulai Móré László hűtlensége miatt annak czibakházi (külső Szolnok vm) birtokait az ottani tiszai rév felével.
Még 1525 előtt nagynénje Ilona(A029)és Kaponyai István őt és testvérét Gergelyt(A040) örökbe fogadja. Az örökbe fogadás nyilvánvalóan Ilona birtokainak átszármaztatását célozta, amire a király beleegyezését meg is szerezték. A Zemplén megyei kaponyai, valamint az Ung megyei tasolyai, kisszeretvai, pinkóczi és kereszti birtokokba való beiktatásnak többen ismételten ellentmondottak.
1571-ben özvegye és László(A043) fia ellen perel György(A025) és Gáspár(A032).
- - - « ¤ » - - -


 

Czobor Alfréd: A családi levéltárak a középkorban

Aki vállalta mások levéltárának őrzését, tisztán lelkiismeretén múlt, becsületesen felel-e meg a beléje helyezett bizalomnak….
…vagy Komlósi Péter, II, Lajos király kisebb* kancelláriájának jegyzője, akit szintén hiába szólított fel a király útján Baábi Gergely, a kir. nagyobb kancellária jegyzője IV. Béla király 1261. évi oklevelének a kiadására, melyben Baáb birtokot ősének, Baábi Istvánnak adományozza, Komlósi ugyanis kijelentette, hogy azt biztosabb megőrzés végett adták át neki, s ezért csak átírásban hajlandó rendelkezésére bocsátani, így is kapta meg.

 

Családfa részlet nézete :
Komlósi Miklós
~1382 - 1422
Komlósy Gergely
~1421 - >1487
Homoky Anna
~1430 -
Komlósy Miklós
~1450 - >1514
NN NN1
Komlósy Péter
~1475 - 1539 --1558
Zsupán Erzsébet
~1480 - >1571

Komlósy László
~1500 - ~1557
Komlósy András
~1500 - 1525…1539

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.