A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
vajnági borosjenői komlós Komlósy Bálint-ElekF020
foglalkozás : földbirtokos, pénzügyi gondnok       lakóhely: Brassó, Sopron, Pozsony, Nagykanizsa, Pécs
született :1864.07.20 Beregszász meghalt :1944.12 Pécs
apa : Komlósy Bálint anya :szigeti Vass Lujza
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Seszter Róza ( 1892-01-11 - )
Jönök Mária

Gyermekek :
Ilona Melánia
Margit
Mária Józsa

1876 és 1884 kötött az iglői ev,. főgimnáziumban tanul komósi lakosnak írva;  .Közben 1880/81 tanévbe az eperjesi Evangélikus Kereskedelmi Kollégium V. osztályosa.1885-ben Iglón érettségizett.
1891-ben a m. kir. igazságügyminister Komlósy Bálint munkácsi kir. orsz. fegyintézeti dijnokot, a soproni kir. orsz. fegyintézethez ideiglenes minőségben II. oszt. tiszti írnokká nevezte ki.* 1892. decemberében beosztásában véglegesítik.

1892. jan. 11-én Sopronban- más forrás szerint Fertőrákoson kötött házasságot Seszter Rózával ; házasságuk a második gyermek születése után - valamikor 1897 ésés 1901 között felbomlott, majd új házasságot kötött .Az új feleség nevét - Jönök Mária -  Mária lánya házassági híréből ismerjük.

1894-ben Budapesten számviteli oklevelet szerzett, 1891-ben munkácsi fegyintézeti díjnokként kinevezik Sopronba  "ideiglenes minőségben II. oszt. tiszti írnokká" -tehát ezidőtájt veszíthette el birtokait. Sopronban még 1900-ban is  ugyanezt az állást tölti be, és a pozsonyi állami kórháznál megüresedett gondnoksegédi állásra  nevezik ki. 1908-ben  a szegedi állami szemkórház gondnokává nevezik ki. 1911-aug-22-től és még 1918-ban is a brassói szemkórház, 1921-ben a nagykanizsai szemkórház gondnoka. A [ Pécs-Baranyai Cimtár, 1928.] szerint: "Komlóssy Bálint kórház gondnok Petrezselyem u. 17." 1942-ben   a  PÉCS-BARANYAI CÍMTÁR  Pécs, Galamb u 1 lakcímét közli.

1911-ben  - még Szegeden - gyűjtést szervez Bánffy Dezső Budapesten felállítandó szobrára, gyűjtőívén felesége és kiskorú gyermekei is önálló adományozóként szerepenek.

1943-ban pécsi  Megyeri Kertvárosi Társaskör tagjaként említik.

Apró sajtóhír a vidéki nemesség életéből  [ BUDAPESTI HIRLAP 1886-05-01] :

" — Tisza- Ujlakon e hó 27-én Szatmármegye Sályi községe árvíz károsultjai javára műkedvelői előadás volt. Előadattak : „Az önzetlen“ vígjáték 1 fölv. és „A kék szoba“ ugyancsak 1 fölvonásos vígjáték Berczik Árpád- tól. Közreműködtek Thuránszky Károlyné, Kreichel Etelka, Hidvégi Jolán és Parragh Szidonia kisasszonyok, Thuránszky Károly, Farkas János és Komlósy Bálint urak, a két darab között Komáromi Józsa k. a. és Komlósy Bálint ur játszottak előbbi zongorán, utóbbi hegedűn." (Nem egyértelmű, de valószínű, hogy nem apjáról van szó.)

 

*Hivatalnokként történő elhelyezkedése arra utal, hogy apja birtokai a család számára ekkorra már végképp elúsztak- bár apja örököseit az munkácsi adóhivatal még a virilisták közé sorolja. 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Bálint
1823 - 1891
Vass Lujza
~1837 - 1909
Seszter Róza
1874 - 1957

Komlósy Ilona Melánia
1893 - 1971
Komlósy Margit
1897 - 1936
Jönök Mária

Komlósy Mária Józsa
1902 - 1984

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.