A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy BenedekX094
foglalkozás : pap       lakóhely: Győr
született :~1490
ág :X - azonosítatlan

Győri székeskáptalan tagja 1521-ben közjegyző, e címének megtartásával 1522-1524 mesterkanonok; ugyanott  1524-1528 olvasókanonok.

1525. április 20. A győri püspök vikáriuának egy oklevelét Komlósi Benedek közjegyző is ellátta kézjegyével és aláírásával.
1527-ben egy egyházi személy végrendeletének végrehajtásakor egy szándékolt ingatlaneladásnak ellentmondott. Az eset 1528-ban perrel végződött: "a végrendelet végrehajtóit felhatalmazták a hagyatéki ház eladására, alpereseket 100 forint becsületsértési, 25 forintot perköltség és 4 forintot kézbesítési költségből álló büntetésre ítélték. Ha megtagadnák az engedelmességet, és a költségeket nem fizetnék meg, kiközösítendők. A kiközösítés szertartását is részletesen előírták." A továbbiakat: lásd alább.

"Komlóssy Benedek; 1521-ben közjegyző, e hivatalának megtartása mellett 1522—24-ig mesterkanonok, 1524—8-ig olvasókanonok. Csitvánd-birtok érdekéién 1528ban Óvárott Mária királynénál járt követségen, Galgóczy Miklós hagyatéka körül támadt perben elítélték. (L. Galgóczy Miklós adatainál 1511—27.); mivel pedig a kirótt büntetést és 32 forint perköltséget nem fizette meg, kiközösítés alá esett. Thurzó Elek jelentette neki, hogy házát is lefoglalják, javadalmától is megfosztják, ha feloldozást nem szerez, és a költségeket meg nem fizeti. További életét nem ismerjük". [Bedy Vince: A győri székeskáptalan története]

 

Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.