A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy LipótX042
foglalkozás : tisztviselő       lakóhely: Győr, Pest,Arad, Dunavecse ,Nagyvárad
született :~1810 meghalt :1875.06 Nagyvárad
apa : Komlósy Lipót
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :2
Házasság :
Knotz Anna

Gyermekek :
Aurélia
Gizella


1825-ben a győri Szent Benedek katolikus gimnázium tanulói között találunk egy Komlossy Leopoldust.
1831-ben Győrött egy, a kolerajárványban utód nélkül elhalt nemes javainak a város részére való hivatalos lefoglalásában "cs. és kir. harmincados" ( lat.: tricessimator, vámhivatalnok és egyéb hatósági ügyek intézője) minőségben vesz részt. E tisztségéből 1845-ben saját kérésére nyugdíjazzák: "Ő apost. kir. fölsége Komlosy Leopold győri kir. harminczadost saját kérése következtében legkegyelmesebben nyugalmazni méltóztatott. "[NEMZETI UJsÁG 1845-01-07]
1938-ban a sóvári erdészeti hivatal írnoka, kinevezik tiszttartósági írnokká, 1844-ben átkerül az aradi sóhivatalhoz "írász"(írnok)-ként,1846-ban áthelyezik  a horvátországi Karlobag harmincad-hivatalába vizsgálónak. 1848-ban a szigeti tiszttartóságnál gazdasági kulcsárrá nevezik ki, 1949-ben Dunavecsén sóhivatali ellenőr. Majd 1853-ban "A magyarországi cs. kir, pénzügyi igazgatóság a II. oszt. beszedési állomásra a nagyváradi cs. kir. adóhivatalnál Komlósy Leopold I. oszt. cs. kir. adóhivatali tisztet Nagyváradon kinevezte. " [ PESTI NAPLÓ 1853-12-02 ]
1868 januárjában "a magyar királyi pénzügyministerium számvevőségéhez", majd még ez évben " a f. évi augusztus 1-én életbe lépendő pénzügyi igazgatóságok számvevői osztályaihoz kineveztettek ...a debrecenihez...számtanácsossá"  nevezik ki. [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1868-07-19]
Egy 1855. évi osztrák pénzügyminisztériumi  kiadvány a személyi hírek között  Komlósy Lipót nagyváradi adószedőt a 900Ft-os fizetési osztályba emeli.1859-ben  Nagyváradon 1-oszt. számtanácsosnak nevezik ki .Az 1867. évi kiadvány szerint Pesten "Rechnungsrevident"(számlaellenőr) 1868. januárjában a magyar királyi pénzügyminisztérium államfőkönyvelési osztályához első osztályú számtisztté nevezik ki.

Pénzügyminisztériumi tisztviselő, számtanácsosként halt meg.   " Nagyváradon Komlóssy Lipót nyug. pénzügyi számtanácsos  meghalt hosszas szenvedés után." [FŐVÁROSI LAPOK 1875-06-12]

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lipót
1784 - 1850
Komlósy Lipót
~1810 - 1875
Knotz Anna
~1816 - 1882

Komlósy Aurélia
1842 -
Komlósy Gizella
1849 - 1921

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.