A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

bogáti Haydu Sándor
foglalkozás : postatiszt,telekkönyvvezető       lakóhely: Nagyvárad, Nagykanizsa
született :1844.03.13 Eperjes meghalt :1909.11.12 Nagykanizsa
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Rozália Eulália ( ~1870 - 1909 )

 Családneve helyesen Haydu, de több említés Hajdu-ként írja.
Postatiszt, majd kúriai telekkönyvvezető Nagykanizsán, b. Hajdú Lajos ügyvéd, majd  kúriai bíró  és Izdenczy Ludovika fia. Rozália (H013) férje. Meghalt 65 évesen.
Lajos fia körjegyző,  a másik: Gyula (N.-Kanizsa) nemesi bizonyítványt nyert 1899. aug. 21-én  Sáros megyétől.

1868-ban postai gyakornok; kinevezik "II. osztályu járulnokokká" a pesti postakerületben, 1869-ben III. oszt. postatisztté nevezik ki Nagyváradra; 1874-ben végkielégítést kap.1878-ban Hajdú Sándor volt postatisztet a nyírbátori kir. járásbirósághoz írnokokká nevezik ki.  1883-ban kisvárdai kir. járásbirósági írnok, a szatmárnémeti kir. törvényszékhez segédtelekkönyvvezetővé nevezik ki, majd 1883-ban saját kérésére áthelyezik Nagyváradra. 1886-ban  a perlaki kir. járásbirósághoz telekkönyvvezetővé nevezik ki, ahonnan 1887-ben áthelyezik Nagykanizsára, ahol 1908-as nyugdíjazásáig működik.
A ZÁRSZÁMADÁS 1908. szerint:"ut.(olsó) jövedelem 3.200K szolg idő 30 év 4 hó 2 nap nyugd.2.560 K", majd halála után özvegye "1000 K özvegyi járandóságot kap"

Halálhíre:" Nagykanizsán elhunyt bogáti Hajdú Sándor nyug. kir. telekkönyvvezető, életének 65. évében. Az elhunyt huszárhadapród, majd szolgabiró, a postatiszti vizsga letétele után postás, majd telekkönyvvi iktató lett, amig 23 évvel ezelőtt Kanizsára került, ahol most életét befejezte. Hajdú Gyula dr. nálunk is ismert kanizsai ügyvéd édes atyját gyászolja az elhunytban. ." [PÉCSI NAPLÓ 1909-11-16]

 

Családfa részlet nézete :
Haydu Sándor
1844 - 1909
Komlóssy Rozália Eulália
~1846 - 1922


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.