Komlossy (Komlosy) family website
Documents
A mongol- eredet mítosza

 

 

 

Gorzó Bertalan nyugalmazott vármegyei főlevéltáros elmélete

 

Esti Ujság, 1938-01-13

Az Esti Újság munkatársa fölkereste kispesti lakásán Gorzó Bertalan nyugalmazott vármegyei főlevéltárost, aki maga is sokat foglalkozik családja származásának kérdésével s idégennyelvű forrásmunkákból, valamint régi, elsárgult vármegyei iratokból minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a családja Carachin-Karácson beregmegyei vajdától származik. Egy orosz nyelven megjelent történelmi tanulmány viszont azt bizonyítja, hogy Carachin beregmegyei vajda közvetlen leszármazottja a nagy mongol vezérnek, így elfogadható, hogy a világhódítónak tényleg számtalan egyenes leszármazottja él Magyarországon.

 


Bilkey Gorzó Bertalan: A bilkei Gorzó- és Lipcsey-családok őse


A történelmi feljegyzések szerint Dzsingisz-kánnak négy fia volt, Dzsuhi, Chato- gáj, Ogotej és Túli. A legidősebb fiúnak, Dzsuhinak egyenes leszármazottja, Batu khán, aki IV. Béla király uralkodása alatt hatalmas mongol csordájával végiggázolt Magyarországon is.
Ez a mongol hadvezér nem telepedett ugyan le a Duna-Tisza közén, mert nagybátyjának, Ogotej fő khánnak, halálhírére hazájába visszatért, de Bassaráb nevű fia a mai Besszarábia területén maradt s itt lett uralkodójává az ottlakó népeknek. Bassaráb egyik fia, Tatamér, már Felső- Magyarországon telepedett le s miután fiaival együtt áttért a keresztény vallásra, nemességet és olyan címert kapott, amilyet abban az időben csak fejedelmek és hercegek kaptak. Tatamér legidősebb fia Maxin volt s minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Nagyilosvai család őse.
A második fiú, Carachin 1282-től 1330-ig Bereg megye vajdája volt, a harmadik fiú Miklós, a Komlóssy-család őse, a negyedik pedig a Dolhay-családé.


Carachin vajda adománylevele Róbert Károlytól már Karácson névre szól. Carachin vajda Bilke községet kapta adományul. Carachin fia Szerecsen, ennek fia pedig Drágus volt. Drágus egyik fiát Gorzónak hívták s ebből a keresztnévből vette fel a családi nevet a bilkei Gorzó-család.
Innen aztán már a leszármazás minden kétséget kizáróan levezethető, úgy hogy a bilkei Gorzók és bilkei Lipcseyek hitelt érdemlően leszármazottjai „a világ császárának”, a nagy mongol vezérnek.

 

person : A001 Tatamér ~1255
back to documents list
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.