A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Reinhart Fülöp készítette bútor

Az 1905 évi aradi iparmúvészeti kiállításon  mutatták be a mellékelt fotón látható, Reinhart fülöp bútorgyárában készült jeényszoba-berendezést.

A Reinhart bútorgyár az alábbiakban idézett írás szerint korát meghaladóan kiemelkedő,  bútorgyára volt nívós 

 

HONISMERET 2018. április

Aradi iparosdinasztiák a XIX. második és a XX. század első felében

Minden városnak vannak kimagasló emberei, akik sokat tettek az ipar fejlődéséért, sikeréért. Arad ipartörténete több olyan neves családdal büszkélkedik, amelyben a szakma szeretete apáról fiúra szállt és tevékenységük valódi sikertörténetnek tekinthető. A XX. század elején az ipari politika fontosnak tartotta, hogy az iparos gyerekeiből neveljen maga helyett utódokat. Szabó Béni szűcsmester, országos képviselő szerint: „Az ipart csak iparos dinasztiák nevelésével erősíthetjük. Mert az az iparos, aki az üzemet apjától veszi át, nem kell a kezdet nehézségeivel kűzdjön és az alkotó képesség legszebb idejét nem kell a megélhetés küzdelmeire pazarolnia, hanem ehelyett foglalkozhat iparfejlesztéssel.” Az aradi sikertörténetek között olyan példákkal is találkozhatunk, amelyek túllépték a város kereteit, országos, sőt, európai szinten is elismertté váltak.

                                                                     ---

A REINHART BÚTORGYÁRTÓ DINASZTIA

1929-ben a bábszínház és a mostani kamaraszínház épületében, az egykori Iparos Kultúrházban egy márványtábla hirdette azoknak a kultúrapártoló asztalosoknak, lakatosoknak, órásoknak és más iparosoknak a neveit, akik az iparos otthonon kívül egy kultúrális célokat szolgáló épületre is szívesen adakoztak. Az iparosok táblája előtt pedig ott állt a „mesterek mestereként” csodált Reinhart Gyulának a mellszobra, Rubleczky Géza alkotása. Sajnos mára már eltűnt a mellszobor és a Reinhart-bútorgyár is csak a helytörténet ismerőinek emlékezetében él. De ha nem ápoljuk múltunk emlékeit, eltűnhet az emlékezetből is a jeles család, amelynek szinte minden férfitagja felsőfokú végzettségű volt, s képzettségével elismerést vívott ki az aradi bútorgyártásnak. A gyárat Balkó Miklós, Reinhart Fülöp nagybátyja indította meg 1848-ban. Tőle vette át 1862-ben Reinhart Fülöp, Reinhart Gyula édesapja, aki a kis üzemet Dél-Magyarország egyik legnagyobb gyárává fejlesztette. Gyermekeit a szakma szeretetére nevelte, így nem véletlen, hogy szinte belenőttek a gyárba. A szakmai tudás birtokában a három testvér kiválóan alakította a gyár sorsát. Kálmán mint iparművész a bútorokat tervezte, Gyula kivitelezte, Géza a kárpitosmunkát irányította. Eredményeikről kiállítási oklevelek, érmek, külföldi megrendelések tanúskodtak. Sikereiket példázzák a főúri kastélyok, szállodák, szanatóriumok berendezésére érkezett megrendelések is.

 

személy : G055 Komlósy Franciska 1844
Kapcsolódó fájl :Fájl
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.