Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósy AntalP002
occupation : igazgató tanító       place of living: Paks, Baja
born :1858.10.01 Bácsborsód died :1916.09.19 Baja
father : Komlóssy Ferenc mother :borsódi Latinovits Borbála
branch :P - bácskai töredék Generation :3
Marriage :
Kummer Valéria ( ~1905 - 1916 )

Children :
László
Antal-Dezső
Magdolna
Márton

Házasságon kívül született, 1858-06-02-án keresztelték Bácsborsódon, majd szülei1858-10-18-i házasságkötésével törvényesítették. A bajai tanítóképzőben  végzett.

Az 1877. évi, 217 halálos áldozattal járó paksi  kompkatasztrófa túlélője.[ SALZBURGER CHRONIK 1887-06-23.]
1886 június: A paksi  iskolaszék tizenhat pályázó közül Komlóssy Antalt választotta az iskolába másodtanítónak Később ő  volt az  igazgató-tanító. )

1897-től , majd az 1906-os újjáalakítása után iskolaszéki jegyző.

1898-ban Komlóssy Antal paksi tanítót felvették a Pécsett megnyíló szőlő- és borgazdasági tanfolyamra.
1899-ben a MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG  kültagokként felveszi tagjai közé Komlóssy Antalt (Paks), azonban egy 1909-es jegyzék szerint 1900 óta tagdíjat nem fizet.
1901-ben a Tolna megyei tanítóegyesület beválasztja a MagyarTanítóegyesületek Országos Bizottságába .jegyző.1903-ban 
a Tolnavármegye Általános Tanitó-Egyesület választmányi tagja.

1908-ban Komlősy Antal és felesége Kummer Valéria 64 K. tartozása fejében ingóságaikra  Paks Fő u 493 sz házuknál árverést hirdettek.

1905-ben a Magyar Országos Méhészeti Egyesület tagja.
1909-ben  nyugdíjazását kérte. "... Nyugdíjat utalványozott Komlósy Antal községi ellemi iskolai tanítónak évi 1180 K-t; "Nyugdíjazása után Bajára költözött, Antal-Dezső fia születési anyakönyve szerint a Szent Antal u. 43. sz. alatt laktak.
 1916-ban tbc-ben hunyt el. Halála után a miniszter "Özvegyi segélypénzt, illetve gyámpénzt engedélyezett: néhai Komlósy Antal paksi közs. el. isk. tanító özvegye, szül.Kummer Mária részére évi 688 K segélypénzt, négy kiskorú árvája részére 16-ik életévük betöltéseig egyenként 114 K 66 f, együtt 458 K 64 f gyám pénzt, mindössze 1146 K 64 f-t. " [ NÉPTANÍTÓK LAPJA 1917-01-14 ]

 

Family tree detail view :
Komlóssy Tamás
~1810 -
Mayer Franciska
Komlóssy Ferenc
1837 - >1875
Latinovits Borbála
1840 - <1911
Komlósy Antal
1858 - 1916
Kummer Valéria
1879 - 1968

Komlósy Antal-Dezső
1912 - 1971
Komlósy Magdolna
1914 - 1996
Komlósy László
1906 - 1976
Komlósy Márton
1916 - 1973

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.