Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
search expression:

kisguti Guthy István
occupation : földbirtokos, honv. hadnagy       place of living: Tiszaszalka
born :1824.08.24 Tiszaszalka died :1862.02.28 Tiszaszalka
branch :Y - házassági rokonok
Marriage :
Komlósy Ilona/Helén ( 1863 - )

Tiszaszalkai földbirtokos,apja szintén István - beregi csendbiztos szolgabíró, anyja Jánczy Eufrozina.1841-ben a máramarosszigeti református kollégium diákja; Ilona (E013) első férje.1848 augusztusában beáll a Bereg megyében alakuló önkéntes nemzetőrszázadhoz. Részt vesz a Jellasics elleni harcokban, beregi önkéntes társaival a móri csatában hősiesen megmentett 4 ágyút az osztráloktól, ezért Mészáros Lázár őt és 7 beregi önkéntes társát - köztük István-E012 későbbi sógorát -1849. feb. 2-i rendeletében bevonulásának jan. 16-i napjával visszamenőlegesen hadnaggyá nevezte ki. Márc. 31-én kérésére áthelyezik Perczel Mór tábornok bácskai hadtestéhez. Ápr.1-től  a 7. Reusz huszárezredben hadnagy.  1849-ben a Beszkidek környéki csatákban említik Guthy István hadnagyot.

1860-ban a beregszászi gyámolda (árvaház) javára 50 frt-ot adományoz.
Ilona-E013-mal kötött házasságuk rövid lehetett, mert  Ilona 24 évesen özvegy.

Family tree detail view :
Guthy István
1824 - 1862
Komlósy Ilona/Helén
1836 - 1881


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.