Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
search expression:

Komlósy GézaX055
occupation : tanár, katonatiszt       place of living: Rimaszombat, Budapest
born :1893.03.01 Rimaszombat died :1932.02.24 Budapest
father : Komlósy(Komlós) András mother : Simkó Borbála
branch :X - azonosítatlan Generation :2
Marriage :
Scherz Melánia ( - <1938 )

1903-ban iratkozott be a rimaszombati Egyesült protestáns gimnáziumba.

Tanár volt és honvéd százados.  Lehet ő az a tartalékos gyalogsági hadnagy, aki 1917-ben  a katonai érdemkereszt marmadik osztályát kapja, majd  1918-ban az ellenséggel szemben vitéz magatartásáért "legfelső elismerés a kardok egyidejű adományozásával" elismerésben részesül.

Fiatalon halt meg, halálhírét a felvidéki sajtóból ismerjük: "Komlóssy Géza m. kir. honvédszázados február hó 24-én 38 éves korában Budapesten meghalt. Az elhunytat özvegyén, édes atyján, id.Komlóssy Andráson kivül testvérei, közöttük Komlóssy István helybeli nyug. városi tisztviselő gyászolják. A fiatalon elhunyt katonatiszt korai halála városunkban is őszinte részvétet keltett" [GÖMÖR 1932-03-06]

Family tree detail view :
Komlósy(Komlós) András
1838 - 1936
Simkó Borbála
1852 -
Komlósy Géza
1893 - 1932
Scherz Melánia
1895 - 1944


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.