A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Dobsa Nándor(Ferdinánd)
foglalkozás : esküdt, földbirtokos       lakóhely: Polyánka
született :1824 meghalt :1905
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Ludovika

K. Ludovika (F008) férje. 


Valószínűleg az Ugocsa megyei nemes Dobsák egyike.Apját nem tudjuk azonosítani, de közeli kapcsolatban állhat az alant említett Dobsákkal. "Dobsa család van Ugocsa vármegyében is, hol Ferencz Rákóczon, István Alsó-Karaszlón és Kökönyösdön(Kökényesd) birt e század elején ; ugyanakkor István megyei levéltári lajstromozó volt." [Nagy iván MAGYARORSZÁG CSALÁDAI...]

1848-ban honvéd, bevonult Polyánkáról (Füzesmező, község Ilosvától délre,a fentebb említett Karaszló mellett, Rákóc közelében) Egy 1891-es honvéd-névsor a bereg megyei honvédegylet még élő tagjaként említi Dobsa Ferdinánd őrmestert, polyánkai földbirtokost.

1859-ben egy tiszakereszturi lakos Dobsa Ferdinánd egya szomszédos verbőczi lakos (Gönczi István) ellen tartozása fejében árverést kér. Nincs információnk e Ferdinánd azonosságáról, mindenesetre Tiszakeresztúr és Polyánka mintegy 301 km-es távolsága nem zárja ki az azonosságot , annál is inkább, mert a Komlósyak tiszakeresztúri kötődése ismert.

BAGU ВALÁZS—SZAKÁLL MIHÁLY:Kárpátaljai honvédtisztek c. cikke az 1848. márc. 26-án Beregszászban a nemzetőrságbe jelentkezett mintegy 60 beregi fiatal között így említi:"Dobsa Ferdinánd (1824—1905) Poljankai földbirtokos. A szabadságharcot tiszthelyettes őrmesterként harcolta végig. Kiss Ernő tábornok futárja volt. Nem tudjuk, hol van eltemetve" [Szabolcs-Szatmári Szemle, 1991/2. szám]

1904-ben Dobsa Ferdinánd beregszászi lakos ingó és ingatlan vagyonára a zárlatot  rendeltek el.

 

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Ludovika
~1825 - 1903


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.