A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósi AndrásX015
foglalkozás : ref.lelkész       lakóhely: Nagybánya, Oderafrankfurt, Visk, Huszt, Técső
született :~1695 meghalt :1742 Técső
ág :X - azonosítatlan
Ref. esperes, erdélyi születésű, Nagyenyeden tanult, ahonnan 1716 májusában Nagybányára ment ki rektornak. Majd külföldre is ellátogatván 1717. jún. 25-én az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be. 1719 tavaszát követőleg hazatérvén, 1720-ban viski, 1731-ben técsői, 1739-ben huszti lelkész lett. Ugyanez évben még técsői pap korában esperesnek választotta a máramarosi egyházmegye.1742-ben új papot neveznek ki, őt pedig másutt nem találni; minden bizonnyal técsői lelkészként halt meg. – Műve: Exercitatio theol. theor. practica de militia spirituali. (Oderafrankfurt, 1719.)
A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltárában fennmaradt egy gr. Teleki Lászlóhoz 1741. VII. 6-án Huszton írt levele.  

Halálának körülményeit lásd: JEGYZETEK a huszti helv. hitv. egyház múltja - és jelenéröl (Protestáns egyházi és iskolai lap1863/35 sz.):

"...1739-ben (helyébe jött) Komlósi András, ki 1720-ban viski — 1731-ben técsöi, 1739-ben esperessé tétele után huszti pappá lett, meghalt 1742-ben pestisben, és (mégis) a templomban temettetett el." 

Családfa részlet nézete :
Komlósi András
~1695 - 1742

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.