A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
literáti Zilahy Kálmán
foglalkozás : takarékpénztári tisztviselő       lakóhely: Nagyvárad
született :~1846 Nagyvárad meghalt :1900.11.15 Nagyvárad
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Mária ( 1873-03-01 - )

 Apja Z. Lajos nagyváradi közjegyző, anyja Komlósy Petronella-H008; Mária(H014) férje;tehát anyja unokahúgát vette feleségül

1858-ban  a Nagyváradi Nyolcosztályos Gimnázium I. osztályos tanulója.
1882-ben az „Országos magyar vadászati védegylet" tagja.
1884-ben párbajban halálosan megsebesítette egy ellenfelét. A párbaj leírása Zilahy Lajos Szépapám szerelme c. művéből idézve  György-H015 dokumentumai között olvasható.

1894-ben egy ujságíróval párbajozik - a párbajvétségért a bíróság 4 nap fogházbüntetésre ítélte. (A párbajról lásd részletesebben felesége unokatestvérénél.: József-H019)

Halála előtt a Nagyváradi Takarékpénztár főpénztárnoka.

Halálhírét a MAGYARORSZÁG 1900-11-17-én furcsa történet keretében közli: "Telepáthia a halálos ágyon. A telepathia- kérdésről tudvalevőleg sokat vitatkoznak a tudósok és nem tudósok. A nagyobb tábor mosolyogva tér napirendre a távolbalátás minden úgynevezett csodája felett; de vannak a telepathiának fanatikus hívői is. Ezek a hívők nagy örömmel fogadják most azt az esetet, a mi Nagyváradon történt s a miről ott nagy csodálkozással beszélnek az emberek. Mint ugyanis levelezőnk jelenti, ott tegnapelőtt halt meg Ziláhy Kálmán, a Nagyváradi Takarékpénztsr főpénztárosa. Az öreg ur haláltusája délelőtt kezdődött, családja szomorkodva állotta körül a haldokló ágyát. Egyszerre csak, délelőtt tiz óra tájt a haldokló fölemelkedett ágyában, szemei a távolba révedeztek s úgy tett, mintha hallgatóznék.
— Hallga csak, mondotta, hallgassák csak, hogy harangoznak.
— Nem harangoznak sehol, — szóltak a családtagok.
— De igen, tisztán hallom. Az én Ertsey Géza barátomnak szól a harang / Most halt meg Ertsey Géza Budapesten !
És Ertsey Géza, a bihari kerületnek három czikluson át volt országgyűlési képviselője aznap délelőtt 10 órakor Budapesten tényleg meghalt.
Tudósitónk megjegyzi, hogy a telepátia e meglepő esetének hirét föltétien megbízható emberektől hallotta."

Családfa részlet nézete :
Zilahy Kálmán
~1846 - 1900
Komlóssy Mária
1847 - 1914...1922


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.