A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
kiscsöpényi Komlóssy KornéliaH054
      lakóhely: Nagyvárad
született :1834.03.21 Nagyvárad meghalt :1883.07.03 Nagyvárad
apa :kiscsöpényi komlósi Komlóssy István anya :szentandrási Tokody Karolina
ág :H - bihari töredék nemzedékszám :4
Házasság :
Hant József

Születési- és halálozási adatait ismerjük.
18 éves Jolán lányának halálhírét  a Vasárnapi Ujság 1881. szept. 25-i száma közli,1862-ben Debrecenben született Irma lánya,1870-ben pedig Jenő fia.
Érdekes a BUDAPESTI KÖZLÖNY1884-05-18-i árverési hirdetménye, hiszen annak elrendelésekor ismeretünk szerint már egyikük sem élt:
"A n.-váradi kir. tvszék mint tkvi hatóság által a n.-váradi takarékpénztár vghajtatónak Hant József és neje Komlóssy Kornélia vghajtást szenvedők elleni 280 frt lejárt törlesztési részlet tőke s jár. iránti vghajtási ügyében vghajtást szenvedők tulajdonául felvett ezen tkvi hatóság területén fekvő s a n.-Váradi 3112. sz. tjkvben . úgy a n.-váradi 3411. sz. tjkvben felvett ingatlanokra kért vghajtási árverés az 1881. 60. t. ez. 146. §-a értelmében ezennel elrendeltetik, s foganatosítására határidőül 1884. évi augusztus hó 30. napjának d. u. 3 órája a kir. tvszék árverelö szobájába kitüzetik. Kikiáltási ár a n.-váradi 3112. sz. tkvi ingatlant illetőleg 3535 frt a n.-váradi 3411. sz. tkvi ingatlant illetőleg 23 frt 50 kr, azonban az árverésre kitűzött ingatlanok szükség esetén ezen áron alul is el fognak adatni "

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Péter
~1730 -
Reviczky Ágnes
~1735 -
Komlóssy István
~1755 - ~1804
Sántha Erzsébet
Komlóssy István
~1803 - 1854...1867
Tokody Karolina
~1810 - >1855
Hant József
1826 - 1883


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.