Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
dr Komlóssy IstvánK011
occupation : jogász, bíró       place of living: Budapest
born :1903.06.29 Mocsonok died :1981.04.25 Budapest
father : Komlóssy Károly mother : Ziska Katalin
branch :K - tapolcsányi töredék Generation :5
Marriage :
Palasovszky Edit

Children :
István
Edit
Éva

Jogi tanulmányait "kormányzói gyűrűs" hallgatóként Budapesten végezte.Elnöke volt a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének.
Szakmai pályáját végzett jogtudorként 1926-ban a budapesti kir. Ítélőtábla kerületébe kinevezett joggyakornokokként kezdte.1927-ben a Magyar Társadalomtudományi Társulat tagja  

Igazságügyi szakmai tevékenysége mellett kultúrális tevékenysége is ismert.  Az 1930-ban megjelent Felvidék című folyóirat szerkesztője; a 30-as években több rádióműsora is volt.

1931-ben házasságot köt: "Palasovszky Edit okleveles gyógyszerész és bánátkomlósi Komlóssy István dr., a pestvidéki kir. törvényszék jegyzője, április 11-én, szombaton délben Budapesten házasságot kötöttek. Tanuk voltak: Dudits Andor m. kir. kormányfőtanácsos, festőművész (a menyasszony nagybátyja) és Komlóssy Ferenc dr. kir. járásbí(a vőlegény testvére)" [MAGYARSÁG 1931. április 12.]

1936-ban a pestvidéki királyi törvényszéki jegyző, kinevezik bírósági titkárnak, majd még ez évben a nagykátai királyi járásbírósághoz járásbiróvá nevezik ki (MTI), 1944-ben a budapesti kir. Ítélőtáblához tanácsjegyzői szolgálatra berendelt pestvidéki kir. törvényszéki bíró, kinevezik a budapesti kir. ítélőtáblához elnöki titkárrá.1946-ban ítélőtáblai bíró; 1947-ben felveszik az ügyvédi kamarába, és az ügyvédi vizsgabizottság tagja .1949-ben ügyvédi kamarai tagságáról lemond.

.A  világháború utáni szükséghelyzetben is bíró marad, sőt pályája eleinte felfelé ível. A Legfelsőbb Bíróság 1950. jan 2-i létrehozásakor Legfelsőbb Bírósági bírónak nevezik ki.1953 után ő intézi a rehabilitációs eljárásokat (Rajk, Kádár, Marosán stb).1956 szeptemberében "A Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkája elismeréséül "még a Szocialista Munkáért Éremmel tünteti ki. " [MAGYAR KÖZLÖNY 1956-09-07] , majd a forradalom után, mivel a statáriális bíráskodást nem vállalta, annak bevezetésekor a a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának tagjaként lemondott bírói tisztségéről, amiért állásából elbocsátották: "A Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány javaslata alapján dr. Komlóssy István, dr. Czétényi Jenő, dr. Szepes Gyula, dr. Buday György, dr. Kővágó János, dr. Horváth Béla, dr. Feri Sándor, Fróna Dániel, Vörös József és Horváth János Legfelsőbb Bírósági bírókat tisztségük alól felmenti." [MAGYAR KÖZLÖNY 1957-02-02]"

Rövid ideig segédmunkásként, majd pár év után vállalati jogászként dolgozhatott egészen 70 éves koráig. Jellemző a kor farizeus voltára, hogy 1973-ban  nyugdíjba vonulásakor egyszerű vállalati jogtanácsosként a Belkereskedelem Kiváló Dolgozója címmel tüntetik ki.

Ő és10 felmentett bírótársa bátor tettének emlékét az egykori Legfelsőbb Bíróságon - ma ismét Kúria - márványtábla őrzi.

Family tree detail view :
Komlóssy József
1786 - >1838
Paulovits Katalin
~1788 - >1845
Komlósy Ferenc
1825 - 1878
Sztraka Mária
1836 - 1903
Komlóssy Károly
1857 - 1931
Ziska Katalin
1866 - 1959
Palasovszky Edit
1901 - 1986

Komlóssy Éva
1941 -
Komlóssy Edit
1936 - 1997
Komlóssy István
1932 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.