A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Rácz Mihály
foglalkozás : főjegyző       lakóhely: Nagyvárad
született :1844.09.14 Szentpéterszeg meghalt :1909.01.29
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Jozefa ( 1876-07-10 - )

K.Jozefa második férje,házasságkötésük: 1876. július 10. Egynél több gyermekük volt, de nevüket nem ismerjük.
A Berettyóújfalu melletti Szentpéterszegen született.
Jogász, újságíró,költő. Nagyvárad jegyzője, majd főjegyzője. A város képviseletében részt vett és koszorúzott Kossuth Lajos torinói temetésén.
Egyik megalapítója és 1871-től 1873-ig főszerk.-je a Nagyvárad c. politikai lapnak, 1875-ben pedig Dus Lászlóval egyik alapítója és főmunkatársa a Szabadság c. napilapnak. Költeményei is ismertek. 1873-ban városi aljegyzővé választják:

" Nagyvárad városi aljegyzőjévé Rácz Mihályt, a »Nagyvárad« volt-szerkesztőjét választák meg, kitől lapunk is közlött néhány költeményt, főleg fordításokat." [ FŐVÁROSI LAPOK 1873-11-18]

1884-ben főjegyző, 1900-ban nyugalomba vonult:

" Rácz Mihály, Nagyvárad város főjegyzője, huszonhét évi szolgálat után nyugalomba vonult. A közgyűlés, amely nyugdíjazását kimondta, hosszas és derék szolgálatáért egyhangúlag kifejezte elismerését s érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta. Rácz Mihály, aki Nagyváradnak legnépszerűbb polgára s akinek a város fejlődése körül nagy érdemei vannak, mint hírlapíró és poéta is ismeretes. Éveken át szerkesztője volt a „Szabadságnak“ s bájos költeményei, amelyek önnálló kötetben jelentek meg, annak idején nagy feltűnést keltettek. Sal Ferenc lemondása után Rácz Mihály is pályázott a polgármesteri állásért s alig pár szavazattal kapott kevesebbet mint ellenfele. A nyugalomba vonult főjegyzőnek a város elismeréséről szóló jegyzőkönyvet ma nyújtották át."                  [ PESTI HIRLAP 1900-08-15]

Egyes források születési dátumaként 1844. szept. 14-ét adnak meg, de ekkoriban Berettyóújfaluban  több Rácz Mihályt is kereszteltek.(A születési helyként megadott Szentpéterszeg Berettyúújfalutól 5 km-re fekszik.)

A Magyar Életrajzi Lexikon szócikke:

"Rácz Mihály (Szentpéterszeg, 1845 — Nagyvárad, 1909. jan. 29.): városi főjegyző, újságíró, költő. Jogot végzett a debreceni kollégiumban. 1869-től 1900-ig Nagyvárad főjegyzője, 1900-tól haláláig a nagyváradi kerületi munkás betegsegélyző pénztár ig.-ja volt. 1871-ben egyik megalapítója és 1871-től 1873-ig főszerk.-je a Nagyvárad c. politikai lapnak, 1875-ben pedig Laszky Árminnal és Dus Lászlóval egyik alapítója és főmunkatársa a Szabadság c. napilapnak. Jórészt az 1848 —49-es szabadságharc eseményeivel foglalkozó cikkei s tanulmányai a Nagyváradban jelentek meg. — F. m. Bimbók és csalányok (költemények, Pest, 1867); Ötven költemény (Nagyvárad, 1868); Hárfahangok (versek, Nagyvárad, 1874). — írod. Nagy Márton: Régi nevek — régi regék (Nagyvárad, 1927)."

Családfa részlet nézete :
Rácz Mihály
1844 - 1909
Komlóssy Jozefa
1832 - 1894


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.