Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlóssy BertalanF034
occupation : jegyző, ügyvéd       place of living: Nagyrákócz, Beregszász
born :1888.09.08 Zsófiafalva died :1948.03.10 Beregszász
father : Komlósy Bertalan mother :pinkóczi Tóth Mária
branch :F - borosjenői ág Generation :18
Marriage :
Tóth Anna

Children :
Klára
Bertalan
Jolán

 1901- től a munkácsi állami gimnázium tanulója,1906-ban VI. osztályos;  személyi adatait egy későbbi hirdetmény jól tartalmazza:

"A munkácsi állami főgimnázium igazgatósága az 1906/7. tanév folyamán a következő bizonyítványmásodlatokat állította ki: .: Komlósy Bertalannak, született 1888. szeptember 8-án Zsófiafalván, ev. ref. vallású, 1904/5. június 7., IV. osztályról, 287/1907. szám alatt kelt és állítólag elveszett eredeti bizonyítványa helyébe:". [ HIVATALOS KÖZLÖNY 1907-08-01]

1911-ben Kassán közigazgatási vizsgát tesz, majd Miszticén segédjegyző, melyet katonai szolgálata után  feladott álláshirdetése is  tanúsít: "Okleveles, 6 év óta működő egyén mint megválasztott segédjegyző, oly helyen keres alkalmazást, a hol a megválasztása azonnal megtörténik s a hol a nyugdijviszonosság Beregmegyével megvan. Czim: Komlósy Bertalan, Miszticze (u. p. Bilke, Beregm ." [MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1917-09-23 ]

1912-ben  honvéd önkéntesként altiszti vizsgát tesz, címzetes őrvezető.1913. évi január hó 1-ével kinevezik tartalékos hadapródnak: a munkácsi 11. honvéd gyalogezrednél; 1915-ben előléptetik tartalékos  hadnaggyá, majd ténylegesen be is vonul, hiszen  ez év augusztusában az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül  I. osztályú ezüst vitézségi érem kitüntetésben részesül.  A kitüntetés indoka egy a család által beszerzett hivatalos  információ szerint: "1915-05-02-án a 11. sz. honvéd gyalogezred tartalékos zászlósaként Wiatrowkánál végrehajtott rohamban , 1915-05-04-én pedig a 307. sz magaslat elleni támadásnál tüntette ki magát, mint szakaszparancsnok..."  Egy I. vh. veszteségi lista(1915./5./ 19.) Komlósi Bertalan tart. gyalogsági hadnagy sebesüléséről számol be (azonosítók: 1888 Zsófiafalva). Előléptetése  és kitüntetése összefügghet a sebesülésével.

Nagyrákóczon volt jegyző.Kárpátalja cseh megszállása után nem tett hűségesküt, ezért önálló ügyvédi praxist nem folytathatott, ügyvédbojtárkodott. Magyar érzelme miatt le is tartóztatták, s szinte agyonverték.
  .
1923-ban kérelmére:" A  m. kir. belügymniszter Komlóssy Bertalan 1888. év szeptember 8-ik napján született okleveles jegyző kérelmére igazolta, hogy a nevezett az időközben megszűnt kassai községi közigazgatási tanfolyam vizsgabizottsága előtt az 1900. évi XX. t.-c. 1. §-ában megállapított községi közigazgatási vizsgát 1911, évi julius hó 7-ik napján letette és képesittetett"

Felvidék visszatérte után 1939-ben Toronyán, 1941-ben  Beregkövesden, 1942-44-ben Nagyrákócon jegyző.  1939-ben   toronyai körjegyzőként a TURISTÁK LAPJÁ-ban a vidék turizmusáról és az elhelyezési lehetőségekről ír.

Halálának körölményeit dédunokája  így közli: "Bertalan azért halt meg kb. 1945-46-47 körül mert bejöttek az oroszok és mindenüket elkobozták, a puskáját nem akarta átadni nekik, de ők megtalálták és a saját puskájával szinte agyonverték,  és egy kis idő múlva emiatt is halt meg. Fehér lovát, házukat, vagyonukat, kardját, puskáját,  mindent elkoboztak..."

Family tree detail view :
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
~1790 -
Komlósy Bálint
1823 - 1899
Vass Lujza
~1825 - >1879
Komlósy Bertalan
1862 - >1918
Tóth Mária
~1870 - >1940
Tóth Anna
1898 - 1961

Komlósy Bertalan
1919 - 1990
Komlóssy Jolán
1921 - 1986
Komlóssy Klára
1918 - 2002

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.