A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy AndrásA015
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember
született :~1403 meghalt :>1477
apa : Komlósi Egyed
ág :A - ősfa nemzedékszám :4

Gyermekek :
Mihály
Erzsébet

Többször (1444, 1454, 1458, 1463) jelölték királyi embernek.
1420-ban Kállói Lőkös János „Balkan birtokon lakó jobbágyait: Péter és Bertalan kovácsokat Kallo-i Lewkes Miklós familiárisai, Komlos-i András és Simon(A012), György-nap táján uruk parancsára a Kalló birtokon tartott szabad vásáron fegyveresen kegyetlenül megverték és megsebesítették…”
1455-ben birtokszomszédként tesz tanúvallomást kallói Lewkes János és Zthrytei László valamint Miklós között folyó évtizedes birtokvitában.
1463-ban Mátyás király anyja, Szilágyi Erzsébet birtokháborítás és 1200 forint kártétel miatt perli Ilosvay Karácson Lászlót.A perben birtokszomszédként 7 élő Komlósy tanúskodik: Gergely(A019), Pál(A016), Mátyás(A054), Mihály(A020), Osvát(A021), András(A026) és Imre(A025). Az erről szóló oklevél azért érdekes, mert az alig két generációval későbbi mohácsi csata után alig találunk élő Komlósy-t!
1468. aug.20-án 50 nemes társaságában K. András (A015), Gergely((A019), János (A062) és Pál(A016)  esküt tesznek a Vissóyakkal pereskedő Dolhay Ambrus mellett.
1477-ben komlósi és kövesdi birtokait a komlósi udvarházzal együtt lányának, Erzsébetnek és vejének, Veres Jánosnak ajándékozza. Azonban ugyanezt a birtokot még ugyanebben az évben az Ugrin ágbeli Jánosnak(A062) és elhalt unokatestvére( valójában másod-unokatestvére!), Miklós fiának Gergelynek(A019) adományozza azzal a kitétellel, hogy őt élete végéig eltartani kötelesek. Ez az adományozás arra utal, hogy Mihály fia már nem élhetett, és valószínűleg Erzsébet lánya is ez évben váratlanul meghalhatott. Valószínű, hogy ekkor már unokaöccse Pál(A016) sem élhetett, hiszen az adományozás távolabbi rokon javára történt. Ezzel Egyed fiú-ága kihalt.

 


 

 

 

Családfa részlet nézete :
(Komlósi) Miklós
~1290 -
(Komlósi) Mihály(Torpa)
~1315 - >1360
Komlósi Egyed
~1360 - >1408
Komlósy András
~1403 - >1477

Komlósy Erzsébet
~1432 - 1477
Komlósy Mihály
~1430 - 1455...1477
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.