Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
kisfaludi komlósi Komlóssy AnnaE015
born :~1880 Nagyszöllős? died :~1960 Miskolc
father :kisfaludi komlósi Komlóssy Albert mother : Manajló Anna
branch :E - kisfaludi ág Generation :17
Marriage :
Heimann Rezső

Children :
József

Gyermekkora zavaros családi háborúságok közepette telt, a család anyja hathatós közreműködésével el is szegényedett. Tanítóképzős növendékként  már végzése előtt ideiglenes tanítói megbízásokat kapott:

"Éneklész-tanítói kinevezések. Komlóssy Anna III. éves képezdésznő Makariára id. h. tanitónőnek"( Makarja: Munkácstól DK)  [KÁRPÁTI LAPOK 1899-11-19] , majd "...Komlóssy Anna makariai id. tanítónő Magyar-Komjátra id. éneklész tanítónővé  neveztetett ki. [GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE 1900-05-06], majd még ez évben az ungvári  görög katolikus leánynevelő tanintézetben segédtanítónő.
1902. október elején feleségül ment Heimann Rezső  katolikus vallású zsidó körorvoshoz*.  1915-ben szatmárnémeti lakos, csatlakozik a helyi tehetősebb hölgyek mozgalmához: napi beosztással 100 sebesült katonát uzsonnáztatnak; 13000 Korona hadikölcsönt jegyez. 1916-ban férjével együtt házassági tanú Károly-E016 házasságkötésén; ekkor Szatmárnémeti Árpád u 32. sz. alatt laknak. 1918-ban  saját neve alatt hirdet eladásra egy szatmári  házas telket. 1929-ben Mátészalkán a Szociális Misszió Társulat jótékonysági báljának egyik háziasszonya.

 Férje halála után fiát Józsefet  névváltoztatással örökbe adta féltestvérének, Margitnak(E018) úgy, hogy a család barátja báró Perényi barátságból írásban vállalta, hogy ő a gyermek tényleges apja.

*Heimann Rezső dr., feketeardói körorvos a napokban esküdött örök hűséget Komlóssy Anna kisasszonynak. [HETI SZEMLE 1902. 10. 08]
Nyilvánvalóan téves/hibás hír (talán édesanyjáról szólhat?): Dr. Heimann Rezső, fekete ardói körorvos neje Budapesten hosszas betegség után elhunyt. [ SZATMÁRNÉMETI 1908. május 10,]

 

Family tree detail view :
Komlóssy Zsigmond
1750 - 1822...1831
Chernel Éva
- 1773
Komlóssy László
1777 - 1832
Dancs Júlia
~1787 - 1862
Komlóssy Albert
1820 - 1881
Manajló Anna
1858 - 1950
Komlóssy Anna
~1880 - ~1960
Heimann Rezső
~1869 - >1923

Komlóssy (Heimann) József
1903 - 1986

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.