A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
kisfaludi komlósi Komlósy IstvánE012
foglalkozás : önk. honvéd hadnagy
született :1825 Komlós meghalt :1849
apa :kisfaludi komlósi Komlósy Gedeon anya :pápai Tóth Helén
ág :E - kisfaludi ág nemzedékszám :16

 

Neve komlósi lakosként szerepel a máramarosi református kollégium diákjainak 1835 és 1839 évi listáján. Utóbbi bejegyzés 14 évesnek említi.

 A  Bereg megyei nemzetőr toborzáson másod-unokatestvérével (Lajos -F013) és későbbi sógorával, Horthy Gyulával együtt bevonult a szabadságharc honvéd-seregébe. Mint megyei tisztviselőnek, írásban erősítették meg, hogy visszatértük után eredeti hivatalukat visszakapják.  Csapatteste a móri csatában hősiesen megmentett 4 ágyút az osztráloktól, ezért Mészáros Lázár 1849. feb. 2-i rendeletében bevonulásának jan. 16-i napjával visszamenőlegesen hadnaggyá nevezte ki.

1845-ben a JELENKOR(1845-08-14) a Bereg megyei tisztikar jegyzőjeként említi.

 Komlóssy Albert  E-026 kutatásai szerint 1849-májusában hősi halált halt.*

*Megjegyzés: Ennek -legalábbis az időpontot illetően  _ ellentmond  Lehoczky Tivadar:  "Beregmegye és a munkácsi vár 1848/49-ben " c. műve, mely a munkácsi vár oroszok által történő megszállását így írja le:
"  ...Még az nap (aug.29)  Pozner Antal szabolcsi fi, ki az orosz sereghez hadbiztosul volt alkalmazva s ki útjában a Kossuth-bankjegyek éivénytelenségét is kihirdetgeté. — Saviu orosz mérnökkari százados kíséretében fehér kendőt lobogtatva, megjelent a [munkácsi]vár előtt, bebocsáttatást kérvén. Erre Mezősy Pál várparancsnok, ki tiszti­ karával együtt a bástyafokáról nézte a Lucska-felé érkező te­kintélyes sereget, kiküldvén a várból Évva Károly és Komlóssy István hadnagyokat, ezek bevezették a bekötött szemű küldötte­ket, kik Mezősy lakába érvén, a vár feladását kérék; megjegyezvén, hogy a szabadságharc, mennyiben Görgey Arthur a fegyvert letette, már ugy is befejezettnek tekinthető..."

Ugyancsak ellentmond halálhírének  Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája, mely az 1867-ben megalakult beregi honvédegyletbe beiratkozott igazolt honvédek között Komlóssy István hadnagyot említ.

Családfa részlet nézete :
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791
Komlóssy Zsigmond
1750 - 1822...1831
Ujhelyi Erzsébet
~1760 -
Komlósy Gedeon
1784 - 1850...1881
Tóth Helén
- <1881
Komlósy István
1825 - 1849

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.