A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy IstvánX358
foglalkozás : testőr
született :1740 Héthárs
ág :X - azonosítatlan

Egy Sáros vm-i nemesi családból származik

1754-55-ben és1756-ban Sáros  vármegye nemesi összeírása a  Dobay-járásában(?) igazolt nemességű birtokosként említik. [Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája I. kötet]  

A könyv a Komlóssy családról az alábbiakat közli:

Komlóssy-család:

1350-ben a jászói konvent privilégiuma osztályra Komlóson 1418. (Kereszteskomlós!)

Egyik őse Isabor fia, aki Újvár várnépebeli, kit 1261-ben IV. Béla, mint „a szent király jobbágyát” szabadít fel.

János 1687, 1715,

Mária 1678,1698 bőv.1708,

István 1739,1754,1773;

Mária 1803.

(L. Koczik.). István 1842. (Ugocsa megye.)

 MáriaTerézia testőrségének a tagja volt:

"KOMLÓSY ISTVÁN.Született 1740 Héthárs (Sáros vm.). 1760 április 1-től káplár volt a 33. (Esterházy Miklós) gyalogezredben. A testőrségnél 1760 június 1-től 1767 április 27-ig szolgált, honnan az udvari kamarához került. Ez idő alatt 1764-ben beosztva a pozsonyi országgyűlés tartamára, valamint ugyanezen évben a Hágába kirendelt testőrkülönítménybe.(A család nemessége 1754/55-ben igazolva Sáros vm.)" [A MAGYAR TESTŐRSÉG NÉVKÖNYVE1760-1918]

Széll Farkas: " A nagybesnyői Bessenyey család története (1890)" tartalmaz egy listát  Bessenyey György testőr-író 1765. évi  felvételekor   Mária-Terézia testőrségében szolgálatot teljesítőkről, mely egy Komlóssy István alhadnagyot is említ. .

Sebetić Raimund: A magyar királyi testőrség 1. Névjegyzék 1760-tól 1850-ig (Bécs, 1898): . ns. Komlóssy István, t. 1760—1767, Sáros m.

Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.