Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósi GyörgyX352
occupation : főesperes
born :~1490
branch :X - azonosítatlan

Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 1. kötet :

"KOMLÓSI GYÖRGY. 1536. decz. 11. mint hites bizonyság siet Nagylakra az agg Jaksics Márk betegágyához,

1539. április 7. szintén mint hites bizonyság keresi föl ugyanott az özvegyet, hogy özv. Jaksics Péterné Csáky Katalin követelését neki tudtára adja. Ő a török világ előtt ismert utolsó temesi főesperes(1536-39)."

Egyes feltételezések szerint az orosházi Komlóssyak egyike,
 

Family tree detail view :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.