A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
csatári Nuszer János
foglalkozás : államtitkár       lakóhely: Budapest
született :1882.07.29 Munkács meghalt :1956
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Gabriella ( 1919-12-14 - )

Gabriella-F045 férje.Apja dr. Nuszer Lajos, a munkácsi kórház főorvosa, anyja Winkler Mária. Nagyapja ugyancsak János, Munkács polgármestere volt.
 1900-ban a munkácsi állami főgimnáziumban érettségizik.1909-ben Földművelési Minisztérium fogalmazó gyakornok; 1913-ban fogalmazó.1917-ben  miniszteri segédtitkárrá nevezik ki,1922-ben osztályvezető, 1934-ben minisztei tanácsos, 1936-ban miniszteri osztályfőnök, 1939-ben földművelődelésügyi államtitkár. " A kormányzó.... dr. Nuszer János miniszteri osztályfőnököt nevezte ki a földmívelésügyi minisztérium államtitkárává. .... Dr. Nuszer János állami szolgálatának nagyrészét, mint az állategészségügyi kérdéseknek egyik legképzettebb ismerője, széles látókörrel és alapos közgazdasági ismeretekkel látta el....Három éven át az elnöki főosztály főnöke volt, államtitkárrá történt kinevezése előtt újból az állategészségügyi főosztály főnöke s egyúttal felülvizsgálata alá tartozott az erdészeti, a vízjogi és a vízügyi műszaki főosztály.   [BORÁSZATI LAPOK 1939-07-22]
1936-ban az állatorvosi tisztivizsga vizsgáló bizottság elnökévé nevezték ki.
Egy 1945. évi választói névjegyzékben ny. államtitkárként Bp. Krisztina krt 24. lakcímmel szerepel. Később kitelepítették Verpelétre egy ablaktalan kamrába, ott is halt meg agyvérzésben.
1936-ban Bp. XI. Daruvári úton feleségével közös tulajdonként házat vesz.
1938-ban "A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére, kiváló közszolgálati érdemeik elismeréséül Nuszer János dr. földmívelésügyi minisztériumi miniszteri osztályfőnöknek a magyar érdemrend középkeresztjét a csillaggal adományozta"
Feltárt lakcímei: 1929:: II.. Vérmező-út 8.; 1936:I. Györi-út 12.; 1939:  I. Krisztina-krt 24

KÖZTELEK 1941-03-09

Nuszer János dr nyugalomba vonult Nuszer János dr földművelésügyi államtitkár szolgálati ideje leteltével nyugalomba vonult és így megvált a földművelésügyi minisztériumban viselt fontos tisztségétől. Nyugalomba vonulásával a földművelésügyi minisztérium vezető tisztviselő karának kiváló tagja válik meg a minisztériumtól, aki három és fél évtizednyi szolgálata alatt általános megbecsülést szerezve munkatársai és a gazdaközönség körében jó emléket hagy hivatali pályafutásáról. Nuszer János dr 1882 ben született és 1907 ben lépett állami szolgálatba 1934 ben miniszteri tanácsossá, 1936 ban miniszteri osztályfőnökké, majd 1939 júniusában államtitkárrá nevezték ki. Minisztériumi szolgálata alatt hosszú ideig az állategészségügyi főosztályban teljesített szolgálatot, kezdetben mint előadó, később mint ügyosztályvezető, majd majd főosztályfőnök. Mint az állategészségügyi kérdéseknek egyik legképzettebb ismerője kiváló szaktudással látta el munkakörét. Eredményes működéséhez nagy mértékben járult hozzá széles látóköre és alapos közgazdasági tájékozottsága, amelyeknek birtokában mindenkor sikerrel vitte előbbre a munkakörébe tartozó ügyeket. Szolgálati ideje alatt több ízben volt az elnöki főosztályba beosztva, amelynek államtitkárrá történt kinevezését megelőzően három éven át főnöke volt. Államtitkári működése alatt széles látókörével nagy tudásával szolgálta a mezőgazdasági igazgatás e fontos őrhelyén az agrár érdekek előbbrevitelét. Hivatali pályafutása alatt munkásságát több ízben érte elismerés és kitüntetés 1938 ban a kormányzó működése elismeréseképpen a Magyar Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal adományozta számára.
Nuszer János dr kiválóan értékes és eredményes munkásság után válik meg az állami szolgálattól, amely alkalomból odaadó munkásságáért a gazdaközönség hálájának és elismerésének kifejezését tolmácsoljuk.

 

 

 

Családfa részlet nézete :
Nuszer János
1882 - 1956
Komlóssy Gabriella
1892 - 1962


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.