Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósy LászlóB022
occupation : földbirtokos, vármegyei esküdt, táblabíró
born :~1700 Komlós died :1761…1767
father : Komlósy Ferenc mother :tasnád-szántói Becsky Mária
branch :B - beregi törzs Generation :13
Marriage :
Dienes Borbála
Ilosvay-Karácson Júlia

Children :
Zsigmond
Krisztina
Julianna
Antal
Lajos

Komlóson született, ott és Kisfaludon volt birtokos.

Első  házasságból  több gyermeke is született (lásd Krisztinánál),  de csak Krisztina neve maradt fenn.
Második házasságát talán 1748-ban (de mindenképpen nem később) kötötte, mert fennmaradt a beregújfalui református templon egy hímzett úrasztala kendője „KOMLÓSI LÁSZLÓ, ILOSVAI JULIÁNNA 1748. 4. júni." hímzett szegélyfelirattal.
1725-ben vármegyei esküdt.
Az 1731. évi nemességi felülvizsgálat a K. családból csak  őt és György(B021) bátyját említi.
1734-ben bátyjával részletesen osztoznak a K. vagyonból.

Az 1742. és 1744. évi nemesi felkelésben személyesen nem vesz részt, maga helyettmás nemest,  megbízottat állít.1744-ben Gorzó András panaszt tesz ellene, mert a katonaság ellátására jogtalanul vétette el három ökrét.
1752-ben kérte a vármegyét, hogy Lipcsey Péternél fennálló követeléséz hajtsa be.
Az 1756-os pestisjárvány idején egyike volt azoknak a táblabíróknak, akik jogosultak voltak ki- és bejárási engedélyeket kiadni.
Az 1742-44-es nemesi felkelésben (insurrentio) személyesen nem vett részt, más nemest állított maga helyett.
1759-ben anyagi ügyeinek intézésére ügyvédi megbízást ad Péchy Ferencnek.  1761-ben kérésére az alispán jár közbe ő és bátyja közötti birtokvitában. Ugyanebben az évben emel panaszt Krisztina lánya ellen, mert az nem hajlandó aláírásával elismerni az első házasságából származó gyermekei anyai örökségének elszámolását. Ez egyrészt azt bizonyítja, hogy első házasságából más gyermeke(i) is volt(ak), másrészt e gyermekei ekkor már valószínűleg nem éltek.
1767-ben felesége özvegyként, peres úton váltja vissza az általa ésGyörgy bátyja által  korábban elzálogosított szirmai birtokrészt.


- - - « ¤ » - - -

Family tree detail view :
Komlósy György
~1590 - >1648
Szemere Anna
Komlósy Benedek
~1622 - 1692
Pogány Zsuzsanna
~1620 -
Komlósy Ferenc
~1665 - 1706
Becsky Mária
~1670 -
Komlósy László
~1700 - 1761…1767
Dienes Borbála
~1700 - 1725...1747

Komlósy Krisztina
~1720 - >1761
Ilosvay-Karácson Júlia
1722 - 1791

Komlósy Antal
~1751 - 1806
Komlósy Julianna
~1745 - >1778
Komlóssy Zsigmond
1750 - 1822...1831
Komlósy Lajos
~1757 - 1798

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.