A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy MáriaB007
      lakóhely: Szamosújlak, Munkács
született :~1615 meghalt :>1678
apa : Komlósy Tamás anya : Kerepeczy Katalin
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :10
Házasság :
Ujlaky György

1641-ben már házas, mert férjével együtt két munkácsi szőlőt ajándékoz anyjának, Kerepeczy Katalinnak.. Férje bacskai Ujlaki György; négy fiuk és két lányuk született, de csak Erzsébet érte meg a felnőtt kort - aki1654-ben kötött házasságot Dessewffy Istvánnal. 1673. aug. 5-én 17 évesen  halt meg utolsó, legkisebb fiúgyermekük bacskai Ujlaki Ferenc, aki temetési szertartásának részletes leírása (l. alább) sok értékes adatot tartalmaz a Komlósy családbeli őseiről.
1659-ben  beiktatják őt és gyermekeit Ferencet és Erzsébetet   a Nagy-Komlóson lévő nemesi kúria, a kövesdi részbirtok, a Borsaván lévő malom, valamint a Szaniszlón és Pálfalván lévő birtokába. A beiktatásnál  Mihály [unokatestvére (B009) esetleg  nagybátyja(B004)]  és féltestvére György (B006)az egész Komlósy nemzetség nevében ellentmondott.
A szamosújlaki református templomban fennmaradt egy  aranyfonallal himzett kendő, közepén ezen írással: „Komlósi Mária ajándoka" [ Kiss Kálmán: A szatmári reform(átus) egyházmegye története 1878]

1669-ben pert indít unokatestvére, Mihály(B009) és társai ellen, mert azok feldúlták anyja ( apja második felesége) a ravatalát.
1678. márc. 1-i dátummal fennmaradt Komlósy Mária  Ujlaky György özvegye egy peres ügyének okirata. (Királyi könyvek), ugyanebben az évben címerbővítést kap.(Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája I. kötet)

  • Nemes Szathmár Vármegye Újlaki Györgyné Asszonyom Komlósi Mária Asszonyom dolgát recommendálván igazságában promoveallyak eő Nagysága előtt, lehessen finalis executioja secundum Comitatus Literas Adjuticatorias. ...Dátum in Praeattacto OppidoZemplin ex Congregatione nostra, die 19 mensis Április celebrata Anno Domini 1666.
    Parciura Regni Hungáriáé Superiorum Tredecim Comitatuum ét Liberaruin ac Regiarura Civitatum ablegati Nuncii. (Sárospataki füzetek Vol. 12.-page 92)
  •  A Tekintetes es Nemzetes Bocskai Ujlaki György Uramnak, es kegyes erkölcsű Házas Társának Nemzetes Komlósi Mária Aszszonynak, mint megszomorodott szüléknek, Néhai szerelmes Fia, ugy mint Tekintetes és Nemzetes Bocskai Ujlaki Ferencz meghidegedet teste felet való Magyar Oratio, mely mondatott Szamos-Ujlakon, az Udvar-Háznál Danyadi György által. Megjelent a Temetési Pompa (Debreczen, 1674.) cz. halotti prédikácziók közt, melyek a Bacskai fiú temetésén 1673. aug. és szept. mondattak.
     
Családfa részlet nézete :
Komlósy János
~1495 - 1555…1563
Zrittey Julianna
- >1576
Komlósy Sebestyén (Dolhor)
~1545 - 1607
Bégányi Krisztina
1563 -
Komlósy Tamás
~1570 - 1635
Kerepeczy Katalin
1592 - 1660...62
Komlósy Mária
~1615 - >1678
Ujlaky György
~1610 - 1678


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.