A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy FerencX115
foglalkozás : bölcseleti hallgató       lakóhely: Nagyvárad
született :~1795
ág :X - azonosítatlan
Komlóssy Ferencz,
bölcselethallgató volt a II. évben Nagyváradon, mikor a következő alkalmi költeményt kiadta: Onomasticon quod in honorem rev. dni Georgii Klobusitzky de eadem abbatis ... M. Varabinensis cantoris et canonici, dum die 24-a Aprilis divi sui patroni festum solenniter recoleret, in tesseram grati animi reverenter anno 1814. oblatum est. Magno Varadini.
Kétséges, vajjon az 1844-ben Pozsonyban megjelent: A jó ember cz. munkát, melyet Komlossy Ferencz Kopácsy József herczegprimásnak ajánlott, szintén ő írta.
(Szinnyey József: Magyar írók élete és munkái)
Feltételezhető, hogy a bihari ág egyik tagja,talán István (H002) ismeretlen fia.

Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.