Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósy AntalX062
occupation : tanácsnok       place of living: Pest
born :~1780 died :>1840
father : komlósy József mother : Tápy Katalin
branch :X - azonosítatlan Generation :2
Marriage :
Mayer Katalin

Children :
Lajos
Sándor

 

1819-től Pest város tanácsnoka. Hivatali pályafutását[ Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez 1899] így írja le: gyakorló 1996-tól, alárvaszámtartó 1804-től, számtiszt 1807-től, hely. kamarás, a külső tanács tagja, 1810-től, adóhivatali ellenőr 1813-tó, l majd tanácsnok 1919-től. 

Lakása :Leopold(Lipót)város Theaterplaz 197.   A Pesti szegényház igazgatótanácsának tagja. Sándor fia gyászjelentésén "nemes Komlósy Antal"-ként szerepel.Feleségét fiai keresztelési bejegyzéséből ismerjük. 1804. jul. 22-én kereszteltek egy József nevű és 1806. jan. 20-án egy Antónia , 1813-dec-17-én egy Gusztáv nevű  gyermeket is, akikről később nincs információ.

 Egy ujságcikk:[Vincze Miklós:Ismeretlen Budapest: Érintetlen modernizmus a város szívében.] az 1810-es évek elején a Szép -utca 3. sz ház tulajdonosaként említi.

(Hof- und Staats-Schematismus des Österreichischen Kaiserthumes Wien 1834:   
Dirigirende Commission der Armen Versorgungsanstalten in Pesth... Directoral Fiscal Anton v Komlossy...)


1814-ben a Nemzeti Múzeumban " Szabad Királyi Pest Városának Kamarása Komlóssy Antal Űr egy mesterséges találmányu órát adott által, amely órákat és minutumokat mutat s a gyertyát is be lehet nála gyújtani bizonyos zsineget meg kéll húzván. Készítette a most említett Urnak Istenben Boldogult Báttya Komlóssy Imre Pesti Órás Mester." 
E szerint Imre [X064 ] a testvére.t
1829-ben évenként ismétlődő támogatást adományoz:" Esztendőnként leteendő segedelmeket, résszerént a Kereset- Intézetre, résszerént a Szegények Oskolájára , résszerént az Eggyesület köz kassájára ajánlottak : ... és Komlósy Antal Urak---" [ HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK 1829-09-12]
Az 1810-20-as években "Komlósy Antal leendő tanácsnok és apja közötti egykorú írásos megállapodás szerint az apa a 18000 forint értékű vagyont „jó és elkelendő pénzben minden devalvatio nélkül az az a forintot húz garasban, vagy is száz pénzben számlálván" adja át fiának. Az irat további részéből is árad a bizalmatlan gyanakvás - nem csak a pénz jövőjét illetően, de a fiával kapcsolatban is, akit ez a megállapodás arra kötelez, hogy apját annak haláláig a vagyon évi 6%-os kamatának erejéig tartsa el." Ugyanez a forrás lakását "Belváros 643. Nagy Híd u."-ként adja meg [Tóth Árpád: Hivatali szakszerűsödés és a rendi minták követése. Tanulmányok Budapest Múltjából 25. (1996)]

Egy nemzeti múzeumi jegyzék szerint Antal [x062] és Imre [X064] testvérek. Más forrás Antalt nemesi származásúnak tartja, kinek apja Pest-Pilis-Solt vármegye adószedője.

Family tree detail view :
komlósy József
~1745 -
Tápy Katalin
~1750 -
Komlósy Antal
~1780 - >1840
Mayer Katalin
~1785 -

Komlósy Sándor
1814 - 1840
Komlósy Lajos
1809 - <1840

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.