Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósy IstvánX049
occupation : anyakönyvvezető       place of living: Rimaszombat
born :1869.12.12 Várgede died :1938.03.31 Rimaszombat
father : Komlósy(Komlós) András mother : Simkó Borbála
branch :X - azonosítatlan Generation :2
Marriage :
Bodon Erzsébet ( - 1938-03-31 )

Children :
Árpád
Endre

Elnöki írnok, majd anyakönyvvezető volt Rimaszombaton.
Az állami anyakönyvezés bevezetésekor 1896-ban a rimaszombati városi tisztújitás alkalmából anyakönyvvezetői írnokká választották. 1902-ben másod-anyakönyvvezető helyettes, a belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök Gömör-Kishontvármegyében a rimaszombati anyakönyvi kerületben eddigi hatásköre (a születések és halálesetek anyakönyvvezetése) mellett a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Még 1918-ban is anyakönyvvezető helyettes, a csehszlovák érában nincs róla információ.1922-ben egy budapesti közjegyző előtt Bodon József budapesti lakos meghatalmazást ad részére "Csehszlovákia területén peres és perenkívüli ügyekben történő eljárásra" ez is igazolja, hogy a trianoni békeszerződés után Csehszlovákiában maradt.
Viszonylag későn, közel 40 évesen nősült. Nyugdíjas anyakönyvvezetőként halt meg.

Gyula öccse Géza nevű fiának és Jolánnak  a keresztapja volt.
Egyházi születési anyakönyi bejegyzése: "A gyermek családi neve Komlósyra változik a rozsnyói püsp. főhatóság 5573/??? sz. rendeletére" (az eredeti bejegyzésben apja  Komlós)

Family tree detail view :
Komlósy(Komlós) András
1838 -
Simkó Borbála
~1850 -
Komlósy István
1869 - 1938
Bodon Erzsébet
~1877 - >1946

Komlósy Árpád
~1910 -
Komlósy Endre
~1910 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.