A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Komlósy Mihály felesége (Weiler Hermina) által aláírt meghatalmazás

MEGHATALMAZÁS.

Melynek erejénél fogva id. Weiler Sándor urat aradi lakost felhatalmazom Weiler Alajos elleni ügyemben helyettem eljárni és érdekeimet képviselhetni, egyezkedhetni és nevemben minden lépéseket megtehetni,  továbbá nevezett id. Weiler Sándor ur az én és örököseim részére feljogosíttatik, hogy minde előfordulandó jogi és politikai  ügyekben, valamint törvényszékek és politikai hatóságok előtt, úgy hatóságon kívül is képviselhetni, az én nevemben pereket indíttatni, keresetleveleket s minden néven nevezendő első rendeleteket s végzéseket, különösen telekkönyvi és nemes ingatlan javakra tartozó ügyekben is elfogadhatni...

személy : G044 Komlósy Mihály ~1839
Kapcsolódó fájl :Fájl
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.