A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Boldizsár deák Komlóssy Tamásnak Magyar Levelestár 123. levél

 Adassék e levél az én szerelmes atyámfiának Komlóssy Tamás uramnak, uram komornyikjának (kamarásának).

Vitézlő és nekem szerelmes atyámfia Tamás uram, köszönetemet írom, mint szerelmes barátomnak. Továbbá küldettem az vén asszonynak és az leány asszonyoknak egy kis tonsalátát és harminckét narancsot, és egy kethes(kettős=pár?) habarnicát (= tintahal, octopus). Sárkány uramnak pedig egy  pár habarnicát, Komlósy Mihály uramnak egy párt, Bertalan uramnak, (a) lékai udvarbírónak egy párt, Terpendy Lukácsnak egy párt, Essegváry uramnak is egy párt. Kérlek, mint uramat atyámfiát, ezt mind megadd nekik, és az én szolgálatomat ajánljad mind fejenként (egyenként, személyesen) az én uraimnak. Magadért pedig küldtem kendnek is tíz narancsot és négy habarnicát, megbocsáss, hogy keveset küldhettem, az uraimnál is meg ments pedig (ments ki), hogy salátát nem küldhettem nekik. Isten tartson meg.
Kelt Iztenychnyik(*dalmát kikötő)-ben1553. December. 15.napján
 
Kend barátja Boldizsár deák.

* ma? Ztenychnyik

/Klikkeljen lent a JPG jelre!/
személy : A087 Komlóssy Tamás ~1495
Kapcsolódó fájl :Fájl
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.