A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Komlóssy Bertalan kitüntetése

Hadtörténelmi Levéltár és Irattár

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

Postacím: 1250. Pf: 7.

Tel.: (36-1) 325-1676,  Fax: (36-1) 325-1677

 

Nyt. sz.: LEV/481-1/2018.

Hiv. sz.:                                                                                                                     sz. példány

 

Vigyikán Gábor

 

E-mail: bagoly1989@gmail.com

 

Tárgy: Komlóssy Bertalan katonai szolgálata

            és I. világháborús kitüntetése

 

            Tisztelt Vigyikán Gábor!

 

Folyó év február 26-án kelt megkeresésre, amelyben dédapja, Komlóssy Bertalan (Zsófiafalva, 1888.) katonai szolgálatával és I. világháborús kitüntetéseivel kapcsolatban kért felvilágosítást, az alábbiakat közölhetem.

Az 1850 és 1899 között született magyarországi katonák központi személyügyi nyilvántartásai a II. világháború során megsemmisültek. A háború után felállított új nyilvántartásba pedig életkoruk miatt már nem kerültek be.

A budapesti Hadtörténelmi Levéltárban csak az 1900 előtt született tisztek egy részének személyi anyagai, illetve az első világháborúban kitüntetett magyar katonák kitüntetési javaslatainak nem teljes sorozata található. Ezek között a Legs 30.602. nyt. szám alatt sikerült megtalálnunk dédapja, I. osztályi Ezüst Vitézség Éremmel való kitüntetésére vonatkozó javaslatot, amelyből a következők állapíthatók meg:

Komlóssy Bertalan (Zsófiafalva, 1888.) a honvédelmi törvényben meghatározott tényléges katonai szolgálatának a munkácsi. 11. honvéd gyalogezred kötelékében tett eleget. Érettségizett fiatalemberként sorkatonai szolgálata egy évig tartott, ezalatt tartalékos tiszti kiképzésben részesült, és hadapród őrmesteri rangban szerelt le. Az I. világháború előtt valószínűleg fegyvergyakorlatokon is részt vett, amelynek eredményeként tartalékos zászlóssá léptették elő.

Az I. világháború kitörésekor ebben a rendfokozatban vonult be alakulatához.

1915. május 2-án Wiatrowka megrohamozásakor és május 4-én a 307. sz. magaslati pont elleni támadáskor Komlóssy Bertalan a m. kir. 11. gyalogezred tartalékos zászlósa szakaszparancsnokként a heves gyalogsági és tüzérségi tűzben szakaszát hidegvérrel és nagy körültekintéssel vezette, alárendeltjeit kitartásra buzdította, ezért az I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel (Nagyezüst) tüntették ki.

Nevezett katonai szolgálatról a dokumentumok pusztulása következtében egyéb információval nem rendelkezünk.

 

 

Budapest, 2018. március 19.

                                                                                                          Tisztelettel:

 

 

                                                                                      (Dr. Bonhardt Attila ezredes)

                                                                                                        igazgató

 

személy : F034 Komlóssy Bertalan 1888
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.