Komlossy (Komlosy) family website
Documents
Komlóssy István I. világháborús hőstette

Komlóssy István őrmestert 1915-ben Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.

Az 1789-ben alapított Vitézségi Érem az Osztrák-Magyar Monarcia egyik legmagasabb, a legénységi állományúaknak adományozható kitüntetések között pedig a legmagasabb háborús kitüntetése volt. 

  Az eredetileg két fokozatban adományozható kitüntetést 1848-ban      kibővítették,az Arany Vitézségi Érem mellett az Ezüst Vitézségi Érmet két osztályra (1. illetve 2. osztályú ) bontották.

Az I. világháború során mozgósított magyar katonák, összesen 3 581 000 fő közül az ARANY VITÉZSÉGI ÉRMET mintegy 1500 kapta meg. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt utolsó adományozása1918-ban történt.

 

A kitüntetés egy 28 g (8dukát) súlyú, 40 mm-es átmérőjű kör alakú színarany  érem, amin az uralkodó képmása található. Hátoldalán babérkoszorúval körbevett keresztbe tett zászlók láthatóak, amik felett DER TAPFERKEIT VITÉZ-SÉGÉRT olvasható. A Vitézségi Érem szalagja vörös-fehér csíkos színű.

A kitüntetett haláláig havi 30 Korona érempótdíjban részesült.

 

 

 

 

A kitüntetésre okot szolgáltató hőstettet az 1921.ben kiadott, "A MAGYAR NEMZET ARANYKÖNYVE c. emlékalbum így írja le:

Komlósy István          Russ különítmény

Az oroszok elleni harcokban legendás névre tett szert a Russ-féle vadászkülönítmény, mely vakmerõ felderítései, meglepõ csatározásai és a legádázabb küzdelmekben tanúsított halálmegvetõ harcai révén mély nyomokat hagyott a köztudatban. Eme különítmény tagjai közül való volt Komlósy István õrmester is, kinek kiválóan vitéz magatartása nem egyszer volt döntõ befolyással a harcok kimenetelére. Számos haditett fûzõdik nevéhez, melyek közül mégis kimagaslik az, melyet 1915. május 2-án vitt véghez a Lomnica völgyében. Csapataink ez idõben általános támadást kezdtek az orosz állások ellen. A Russ felderítõ vadászkülönítmény, mint a harcoló csoport bal oldalvédje, a hajnali órákban került érintkezésbe az ellenséggel s azonnal támadásba ment át a Mikusczyn nevű magaslaton húzódó ellenséges állások ellen. Erõs tűzben páratlan eréllyel nyomult elõre a különítmény, midõn Komlóssy õrmester észrevette, hogy Mén Ignác nevû honvédje, ki az egyik géppuskát vitte, fejlövés következtében elesett. Rögtön hõsi halált halt bajtársa mellett termett, a géppuskát vállára kapta és a már-már ingadozó legényeit példás hõsiességével magával ragadta, a fegyvert tüzelõállásba hozta és hatásos oldaltüzeléssel az éppen rohamra induló csapatainknak lehetõvé tette az ellenséges állások elfoglalását.
Komlóssy õrmester ezen hõstette csak egy a sok közül. Csak folytatása azon dicsõ harctéri teljesítményeknek, melyeket a Russ-különítmény soraiban vitt véghez a bukovinai fronton az oroszok ellen.

 


 

 

person : F035 Komlóssy István 1889
back to documents list
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.