A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Dokumentumok
Komlóssy Mihály öccséhez Tamáshoz Magyar Levelestár 2. levél (a vizslás levél)

 

 

A híres,sokat idézett  vizslás levél mely a magyar vizsla első ismert írásos említése. A levelet Szalay Ágoston "400 magyar levél 1504-1560" című könyvéből ismerjük.A levél közlője1510-re datálja,de megjegyzi (lásd a mellékleten balra), hogy a papír éppen a dátumozásnál el van szakadva, így az évszám megállapítása bizonytalan.
Mihály 1559-es halálozási éve és Tamás életkora (Boldizsár 1545 még gyermek) a levél keltezésének a helyes olvasata valószínűleg 1540.


A levél átirata:
Ez levél adassék Komlóssy Tamásnak, az én szerelmes öcsémnek.
Köszönetemet írám mind szerelmes öcsémnek. Továbbá kérlek, hogy csináltass írt és erős port, kivel sebet nyitnak, avagy vadhúst vesztenek (=irtanak) az lónak, és az Pál bánik vele. És ha csináltatsz, küldd meg a te h   …    tudnám, hogy nem csináltatnál, én magam alá (=le) küldeném egy szolgámat, és csináltatnám, mert jó (=egészséges) lészen az lovam, mert jól bánik vele az Pál. Továbbá kérlek szerelmes öcsém, hogy küldj énnekem egy jó vizslát, fürjezni valót. Továbbá kérlek, hogy említsd meg az uramnak, hogy az Kocsis János jól tudna (=értene) az sólymokhoz, mert az Kassay(?) Kristóf madarásznál, az madarász Ferencnél vala, és csak a fejjel (?)bánt. Te uramnak csak szóval említsd meg, mert én jól tudom, hogy tud (=ért), miért ő nem akarja jelenteni. Továbbá az Isten tartson meg.
 
Ez levél kelt Lékán, 1510(?). augusztus 17.napján.
Komlóssy Mihály
 
A pecséten hold és csillag van, s ezen két betű: V.F.
E levél negyedívre van írva

/Eredeti írásmód: Klikkeljen lent a JPG jelre!/

személy : A085 Komlóssy Mihály ~1490
Kapcsolódó fájl :Fájl
vissza a dokumentumlistához
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.