Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlóssy AntalI007
      place of living: Tiszakeresztúr
born :1848 died :1931 Tiszakeresztúr
father : Komlóssy Ferenc mother : Dancs Zsuzsanna
branch :I - tiszakeresztúri ág Generation :17
Marriage :
Hanzulovics Berta

Children :
Antal

Hosszú életet élt, öreg korában verseket írogatott. Öreg korában a  család "Apó"-nak nevezte.
A Kárpáti Magyar Gazda 1931. jún. 7-i száma így méltatja munkásságát: "Szelídarcú,  halkszavú, áldott lelkű öreg magyar.Csak két év óta versel,mindenesetre nagy szorgalommal és határozott tehetséggel.Megénekel minden nemes érzést: a fajhűséget, a szeretetet, a barátságot. Élete apróbb eseményeiből is sokat versbe szed. Versei lelki gyönyörűséggel és épüléssel olvashatók."

Nefelejcs c. versének első szakaszai:

"Tó partján a kék nefelejcs
Szerény virág, nagyon
Fényes, cifra dámák között
Szemérmes hajadon.

Úgy bújik. Hogy ő is él,
Ne tudja azt senki,
Ne lássa más, csak a szellő,
Amely körüllengi."

Kár,hogy versei nem maradtak fenn...

A tiszakeresztúri temetőben családi kriptát építtetett.
Vegyes vallású házasságából született, és kis gyermekként meghalt Ilona lánya temetésekor a tiszakeresztúri református pap, csak 1000 korona ellenében volt hajlandó a harangot meghúzatni. Az eset  igen elegáns feloldását  mellékelt dokumentum tanúsítja.

1890-93 között a református gyülekezet gondnoka.
1894-ben egy országos gyűjtésben  Kossuth szobrára 1 Frt-ot adakozik.

 Az 1906-ban alakult Tiszakereszturi Hitelszövetkezet 9 tagú igazgatóságának tagja.

1906. évre a beregszászi kir. törvényszékre esküdtnek jelölik.
Egy 1925-ös és 1930-as jegyzék szerint: "(Tisza)keresztúrban gazdálkodó Komlósy Antal"

Family tree detail view :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlóssy Károly
1788 - >1809
Szilágyi Mária
Komlóssy Ferenc
1809 - 1850
Dancs Zsuzsanna
~1820 -
Komlóssy Antal
1848 - 1931
Hanzulovics Berta

Komlóssy Antal
1882 - 1914

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.