A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy GergelyA040
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember       lakóhely: Komlós
született :~1482 meghalt :1533...1542
apa : Komlósy Miklós anya : NN NN1
ág :A - ősfa nemzedékszám :7

Gyermekek :
János
Gergely

1513-ban, 1514-ben és 1515-ben királyi ember.
1509-ben testvérével, Péterrel(A038)és Kaponyai Istvánnal együtt megkísérli a homoki, kövesdi, vajnági, ujbárdi, pusztaszállási, pinkóczi, kisszeretvai és keresztesi birtokokba történő beiktattatást, azonban nagynénje Komlósy Ilona-A029 tiltakozik.  1513-ban azonban Gergelyt és testvérét Pétert királyi beleegyezéssel mégis beiktatják.
1512 karácsonya körül Perényi Gábor főispán familiárisaként része annak a mintegy 700 főből álló felfegyverzett csapatnak, melyet  a Perényiek a Dolhayak  máramarosbeli Zadnya birtokának elpusztítására küldtek ki.( Perényi ugyanerre a támadásra  testvérét Mihályt is utasította, aki azonban alispánként a támadást törvénytelennek minősítette, és megtagadta.)

Egy 1507. május 19-én kelt oklevél szerint Komlósi Gergely és fia János  többekkel fogadott bírák voltak  az Ujhelyiek és Bilkeyek közötti vitában, "...  ezek a fogott bírák egyik esetben sem tettek határozatukról valamely hiteleshely előtt vallomást. A király tehát meghagyja a konventnek, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember keresse fel egyenként a fentnevezett fogott bírákat és figyelmeztesse őket, hogy egy meghatározott időpontban járuljanak együtt a leleszi konvent elé és ott eskü alatt tegyenek vallomást arról a döntésről, amelyet mint fogott bírák hoztak, "  Ez születési évüket - különösen Jánosét korábbira valószínűsíti. 
Korábban nem találtunk 1526 utáni nyomát, így lehetséges mohácsi áldozatnak tartottuk. Azonban az időközben hozzáférhetővé vált jobbágytelkek  adóösszeírásaiban (un. "dika") mással nem azonosítható Gergely 1533-ból származó komlósi és kövesdi jobbágytelkeinelk, és Gergely özvegye 1542-es  jobbágytelkeinek nyomára bukkantunk.
- - - « ¤ » - - -
 

Családfa részlet nézete :
Komlósi Miklós
~1382 - 1422
Komlósy Gergely
~1421 - >1487
Homoky Anna
~1430 -
Komlósy Miklós
~1450 - >1514
NN NN1
Komlósy Gergely
~1482 - 1533...1542

Komlósy János
~1505 - 1526?
Komlósy Gergely
~1515 - >1576
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.