A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlóssy DánielD005
foglalkozás : városi főkapitány,városi tanácsnok, országgyűlési követ       lakóhely: Debrecen
született :1775.05.24 Debrecen meghalt :1844.01.21 Debrecen
apa :komlósi Komlósy Mihály anya :osgyáni Bakos Rebeka
ág :D - debreceni ág nemzedékszám :13
Házasság :
Konti Julianna ( 1806-06-04 - )

Gyermekek :
Teréz
Lajos
Imre
Karolina

 Debrecen közéletének kiváló személyisége, utcát neveztek el róla.

A Debreceni Református Főiskolát 1791-ben végezte, ügyvédi oklevelet szerzett.  1806-ban aljegyzővé választják. E tisztségében ad 1807.ben engedélyt a város második  "Nap" nevezetű gyógyszertárának  a megnyitására. A napoleoni háborúk idején a közrend fenntartására létrehozott  un. polgár-katonaság  egyik szervezője és századosi ranggal főhadsegéde, 1833-ban a város első rendőr főkapitányává választják, mely tisztségről 1835-ben betegségére hivatkozva lemond.

 Az 1811-ben kitört nagy debreceni tűzvész következményeinek felszámolási munkájában kitűnő szervezőkészséget mutatott.1814-ben főjegyzővé választják.,1816-tól főjegyző és  tanácsnok, mely tisztségéről  később a személyét ért sok zaklatás miatt lemondott. 
1822-től  hosszú időn át szenátor (tanácsnok). Tekintélyére jellemző a szenátus 1837. évi határozata:  "...az Fő Bíró Ur távol léte vagy gyengélkedő egészsége esetében a Bírói foglalatosságok vitele és az Elnökség Senátor Komlóssy Dániel Urat mint a Hivatal viselésében legidősebb Senátort illeti..."  A határozat azért utal Dániel különleges tekintélyére, mert a legmagasabb választott tisztség helyettesítéssel történő betöltése (és ezzel egy kinevezett személy , választott személyek fölé rendelése) a kor jogértelmezésében alapvetően nem volt megengedett.
1825-ben megbízzák a városi  - addig  magán- levéltár rendezésével is.

1825.szept. 23-án Debrecen szabad királyi város követeként Pozsonyban  részt vesz I. Ferenc felesége, Auguszta Karolina magyar királynővé koronázási ünnepségén.
Az 1831 évi, Debrecenben több mint 2000 áldozattal járó kolerajárvány alatt létesült egészségügyi bizottmány elnöke.
1830-ban országgyűlési követként  követtársával Poroszlay Frigyessel együtt vitte a pozsonyi koronázó országgyűlésre V. Ferdinándnak a város koronázási ajándékát.
Tagja volt annak a város által kiküldött bizottságnak, mely a Hortobágy folyó korábbi fahídja helyett építendő kőhíd (mai ismert nevén a kilenclyukú híd) helyét 1827. augusztus 27-én kijelölte, és építését felügyelte.
Az 1830. évi országgyűlésen először fordult elő a két tábla között magyar nyelvű írásbeli kapcsolat, ami kimerítő vitát eredményezett.: " Komlóssy (debreczeni követ) csak azért is szokásba kívánja hozatni a magyar izeneteket, mivel igy az országban levő sokféle beszédmódok, vagyis dialektusok, ez által miveltebbek s   j o b b a k  l e s z n e k "

Az1825-ös, az 1831-es koronázási-, és az 1832.évi pozsonyi országgyűlésen  is Debrecen város követe. Követtársa Tikos István, aki (vagy annak fia?)Teréz lányának a férje lett. Képviselői munkaprogramjának sarkalatos pontja a város modernizálása; nevéhez fűződik a Mester és Hatvan utcák csatornázási tervének az elkészítése. Sokat tett a városi leánynevelőintézet létrehozásáért.

Az 1835-36-ös országgyűlésen is Debrecen követe (Poroszlay Frigyes tanácsnokkal). 
1833 június 3-án városi főkapitánynak választják, 1835  novemberében e tisztségéről lemond.

1835-ben 15 frt-ot adományoz Csokonai síremlékére. 

1843-tól haláláig a debreceni református egyház főgondnoka.

Irodalmi próbálkozásai közé tartozik Shakespeare Makrancos hölgy-ének fordítása: A szerelem mindent véghez vitet... cimmel.

Ő ismerte fel a Debrecen környéki homoktalajok hasznosításának célszerű módját. 1811-ben Sesztakerti telkén 1000 négyszögöl szőlőt telepített. Az ide vezető, fokozatosan belterületivé váló utat egy 1910-es névjegyzék már Komlóssy-útnak nevezi, mely utcanév azóta is változatlanul fennmaradt.
(Születési adata némely forrásban: 1775.május 25 vagy 26.)

Ő és felesége arcképét ábrázoló festmény  1986-ban szerepelt  a "Régi debreceni családi arcképek" c. kiállításon.

 Halotti búcsúztatója:" Az Istentől kimértt határnál áldásban elnyúgodott Dániel, lerajzolva egy halotti elmélkedésben, mellyet néhai Komlóssy Dániel ... végtisztessége ünnepén tartott Könyves Tóth Mihály ... 1844-ik év január 23-kán" írta Könyves Tóth Mihály (OSzK)

Családfa részlet nézete :
Komlósy Mihály
1636 - 1713
Komáromy Judit
Komlósy István
1681. - 1763
Bajomy Katalin
Komlósy Mihály
1738 - >1810
Bakos Rebeka
~1745 -
Konti Julianna
1783 - 1826

Komlósy Teréz
1808 - 1876
Komlóssy Lajos
1811 - 1883
Komlóssy Imre
1813 - 1879
Komlósy Karolina
1815 - 1890

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.