Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
kisfaludi komlósi Komlóssy (Heimann) JózsefE025
occupation : fogorvos
born :1903.09.03 Feketeardó died :1986.09 Nagykálló, Kassa, Miskolc
father : Heimann Rezső mother :kisfaludi komlósi Komlóssy Anna
branch :E - kisfaludi ág Generation :18
Marriage :
Seregéllyi Katalin

Children :
Attila
Natalia

Iskoláit még apja családnevével végezte, azonban apja korai halála után nagynénje Margit (E018)  saját születési családnevével formálisan örökbe fogadta. (lásd: anyja: Anna -E015)
A szatmárnémeti ref. gimnáziumban tanul - még eredeti családnevén. Az első világháború alatt még diákként adakozik: "Vizsgai jutalom a vak katonáknak. --- Szinjeles tanulója volt a ref. főgymnasium negyedik osztályának Heimann József. Szorgalmáért a vizsgán 5 korona jutalomban részesült. A kis Heimann Jóska azonban megelégedett a jutalmazás erkölcsi részével s minthogy ő még a haza iránti kötelessségéböl másként nem veheti ki a részét, az 5 koronát behozta a „Szamos“ szerkesztőségébe, hogy juttassuk azt a vak katonák javára. Megtettük." [SZAMOS 1916-06-09 ] ˇ  "A hadi árvák tejalapja javára Heimann József V. gimnazista 10 koronát küldött be hozzánk. Rendeltetési helyére juttattuk." [SZAMOS 1917-05-25 ]

1929. október 5-én a debreceni egyetemen doktorrá avatták. Fogorvos volt kezdetben Nagykállón, majd Miskolcon.1929-ben 2 év időtartamra Nagykállón segédorvossá nevezik ki,  1931-ben a nagykállói m. kir. állami elme- és ideggyógyintézet. alorvosa, 1936-ban is nagykállói lakosként szerepel az Orvosi Kamara névsorában,majd 1943-ban átjegyzik a debreceni kamarából a kassaiba. Lakcíme ekkor: Kassa, Fö-u. 85.

1932-ben egy Báthory Zsófiával való eljegyzését közli a helyi sajtó- azonban házasságkötés nem történt.

Halálhíre a z ÉSZAKMAGYARORSZÁG 1986-10-04 számában jelent meg: " Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DR. KOMLÖSSY JÓZSEF orvos, fogszakorvos v. rendelőintézeti főorvos 83 éves korában elhunyt. Végső akaratát is tiszteletben tartva, a Mindszenti temetőben csendben eltemettük. A gyászoló család.
"

Family tree detail view :
Heimann Rezső
~1869 - >1923
Komlóssy Anna
~1880 - ~1960
Seregéllyi Katalin
1923 -

Komlóssy Attila
1950 -

Komlóssy Natalia
~1940 -
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.