A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssi ZsigmondB049
      lakóhely: Beregdéda
született :~1750
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :1

Létére egy bécsi levéltárban fellelhető, alant ismertetett irat, és Bereg vármegye1784. évi összeírása utal, mely szerint Beregdédai lakos és 34 éves.Beregi eredetére vonatkozó információ nincs, lehet a szabolcsi Komlósiak egyike.   Személyét  biztonsággal nem tudjuk azonosítani, de lehetne László (B022)első, ismeretlen feleségétől született gyermeke (Ilyenek igazoltan voltak, de nevüket nem ismerjük - lásd Krisztina B028).
László második házasságából született Zsigmond E001-el való azonosság is valószínűtlen, mert ennek a Zsigmondnak az első feleségétől1772. februárban,  a másodiktól pedig 1774 májusban született gyermeke. Az idézett okmány dátuma alapján pedig a kérelem esetleges elutasítása, majd más személlyel történő házaságkötés gyakorlatilag kizárt.
Megjegyzendő, hogy  egy apa két élő gyermekének névazonosságára az 1500-as évekig biztosan volt példa. Ez talán  még  a korban  sem volt  kizárt - de a László (B022)-től való származás valószínűségét erősen  csökkenti.

Legnagyobb valószínűséggel tehát egy eddig ismeretlen beregi Komlósy.

A házasság bizonyára létrejött, de erre vonatkozó információ nincs. Isaák Caritas Isaák Gábor nagyszekeresi földbirtokos,1796-ban szatmár vármegyei szolgabíró lánya.Isaak Gábornak Csenger-Ujfalu, Matolcs, Kis-Ar, Cseke, Kis-Szekeres, Darnó, Vámos-Oroszi helységben voltak birtokai.

 Érdekes adalék a következő,amit  Móricz Zsigmond "Életem regénye" c. művében ír családi származásáról.
Anyai dédanyja volt Isaák Erzsébet, kisdobronyi Isaák Ferenc és a temesvári főispán lánya Bánhidy Mária. Erzsébet  apja fiatalon meghalt, gyámja nagybátyja az a kisdobronyi  Isaák Gáspár volt, akinek lánya az a Carissa, akivel kötendő házassághoz kérte az engedélyt Komlóssi Zsigmond. Móricz dédanyja és Isaák Carissa tehát unokatestvérek voltak.
Isaák Erzsébetet feleségül kérte nagyváradi Nyilas József porcsalmai református pap, akihez Erzsébetet csak azután adták feleségül, miután nemességét igazolta. A büszke ember ezért lemondott felesége örökségéről. Később lányuktól Nyilas Katalintól minden iratát kicsalta unokatestvére Isaák Dezső, így a Móricz család végleg elveszítette a reményt, hogy Isaák Erzsébet jussát képező tekintélyes bilkei birtokhoz  valahogy mégis hozzájussanak... Az, hogy Isaák Erzsébetnek reménybeli öröksége volt a Komlósyak szomszédságában fekvő Bilkén, és Isaák Carissa Komlóssi Zsigmondnak közeli vérrokona volt, talán egybecsengő adat.


Ágensi levéltár (Bécs): Collectio instantiarum
Komlóssi Zsigmond(Bereg vm) folyamodványa az uralkodóhoz, melyben Isák [ Isaák*] Charitsa ref. vallású vérrokonával kötendő házasságához kér felmentést 1773. okt. 27.( latin nyelvű)

* Szatmár  és Bereg megye határán több mint 10 faluban birtokos család

Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.