A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
asguti Körtvélyessy János
      lakóhely: Asguth
született :~1680
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Zsófia
 Zsófia - X234 férje. Földbirtokos az Eperjes környéki Asguthon. (Ásgut)
Körtvélyessy Mihály és Hudák Anna gyermeke.
Az 1754—55-ik évi országos nemesi összeírás  Körtvélyessy Jánost a Sáros vm-i igazolt nemesek között említi.


Lehet azonos azzal a  Körtvélyessy Jánossal, aki ifj. Dobozi István társaságában 1709 nyarán a magyarországi és erdélyi reformátusok és evangélikusok képviseletében végigjárta a különböző protestáns hatalmakat.  E személy életrajza: Körtvélyesi János (1670 körül — ?): kuruc diplomata. Valószínűleg szepesi szász család sarja. 1700-ban a nagyszebeni királybíró secretáriusa lett. 1702-ben a gyulafehérvári ogy.-en merényletet követett el Szentpáli Ferenc vízaknai alkirálybíró ellen, 1703-ban Apor István, majd Rabutin generális titkára. 1704-ben a kurucokhoz állt, s Pekry Lőrinc mellett tevékenykedett. 1708. nov.-ben a sárospataki ogy. a mo.-i protestáns rendek nevében Hollandiába és Angliába küldte követként. 1709. júl.-ban indult. Részt vett 1712-ben az utrechti békekonferencián. [ MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON]


Családfa részlet nézete :
Komlóssy Zsófia
~1700 -


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.