A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósi SándorX232
foglalkozás : bölcsész, tanár, kutató
született :1920 Békéscsaba meghalt :2007.07 Pécs
ág :X - azonosítatlan
Házasság :
Nagy Piroska ( 1945 - )

 Személyét azonosítani nem tudjuk

1945 jan 25-én újjáalakult a Debreceni Egyetemi Kör,  első elnöke a hittudomanyi kar hallgatója, majd ugyanitt  a Győrffy Kollégium, később a Szent Anna utcai Egyetemi Kollégium igazgatója. 1947-ben  egyetemi  tanársegéd. címmel jelent 1949-ben díjnyertes pályamunkáját [Hogyan neveljünk szabad embereket? ], a nyomdából elkoboztak és bezúztak.1950-ben eltávolítják a debreceni egyetemről,felesége szűkebb hazájába,  Pécsre költözik.1950-53-ig a Pécsi Tanító- és Óvónőképző Intézet tanára, majd igazgatója. 1953-69-ig a pécsi Pedagógiai Főiskola docense, 1969-82-ig főiskolai tanára, 1982-90-ig, nyugdíjba meneteléig a JPTE Tanárképző Kar főiskolai tanára, a tanárképző főiskola, majd Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Tanszék vezetője.

A családi nevelés, a családi életre nevelés, illetve a neveléstörténet elismert kutatója hazai és nemzetközi színtéren egyaránt. Tankönyvszerzőként és több mint 150 magyar és idegen nyelvű cikk szerzőjeként, számos konferencia előadójaként tartjákk számon.
A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának tagja, majd elnöke; a Pécsi Akadémiai Bizottság Filozófiai, Pedagógiai, Pszichológiai, Szociológiai Szakbizottságának titkára, majd elnöke.
A Magyar Comenius Társaság tagja, akinek haláláról a társaság 2010. évi közgyűlésén emlékeztek meg.

Tisztségei: az MTA Neveléstörténeti Albizottsága tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság neveléstörténeti szakosztályának, családi nevelési szakosztályának, valamint a Pécsi Akadémiai Bizottság társadalomtudományi szakbizottságának az elnöke. A Magyar Pedagógiai és Historia Pedagógica Belgium szerkesztőbizottsági tagja.

Komlóssy Sándor : A középiskolai anyanyelvi nevelés egyetemi vonatkozásai : bölcsészdoktori értekezés / Komlóssy Sándor Dátum:1944 Megjelenés:Debrecen, 1944Terjedelem:31 old.

 Négy gyermeke született.

Családfa részlet nézete :
Komlósi Sándor
1920 - 2007
Nagy Piroska
~1925 - 2006


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.