Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósy ZsigmondX153
occupation : tisztviselő       place of living: Zombor
born :1854.11.12 Dernye died :1909.07.22 Zombor
branch :X - azonosítatlan Generation :1
Marriage :
Gräff Franciska

Apja Komlósy Sándor, anyja Berkess Erzsébet.

1902-08-ban Nagykikindán a járási hivatal I. oszt. írnoka. Torontál vármegye nyugdíjas közigazgatási tisztviselőjeként Zomborban halt meg, utód nélkül. Gyászjelentése szerint Zomborban a Zöldfa u 11. sz. alatt lakott, és a Gräff család családi sírboltjába temették. Komlósy rokont a gyászjelentés nem említ.
Az alábbi hír szerint valószínűleg kettős keresztnevet használt:
" A zombori kir. törvényszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Volf Sándor végrehajtatónak Komlósi Lajos végrehajtást szenvedő ellen 200 frt tőke és járulékai végrehajtási ügyében a zombori 223. sz. a. tjkvben A -+- alatt Komlósi Lajos Zsigmond nevére felvett és 1600 írtra becsült ingatlan az 1880. évi november hó 9. napján d. e. 10 órakor mint első, és 1880. évi deczember hó 14. napján délelőtti 10 órakor mint második határidőben, a telekkönyvi hivatalban megtartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog, u. m...."

Munkája: "Torontál vm. új távolságmutatója"
 

Family tree detail view :
Gräff Franciska
~1855 - 1917


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.