A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

köpösdi Tolvay Gyula
foglalkozás : ítélőtáblai bíró       lakóhely: Munkács
született :1849 meghalt :1898.07.18 Munkács
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Szeréna ( 1873-02-16 - )

Szülei: Tolvay István( máramarosi szolgabíró 1856-ban?) és nagyilosvai Ilosvay Teréz. Testvére Lajos is Komlósy lányt vett feleségül: Komlósy Erzsébetet.
Komlósy Szeréna (F022) férje,házasságkötésük: 1873. febr. 16. Mezőkaszony.
Királyi ítélőtáblai bíró Munkácson. Gyermekeik:Sarolta(1877), Kata(1881), Andor(1883) és Jolán(1887)

1871-ben helyettes esküdt, kinevezik  járásbírósági írnok Ilosván, 1875-ben a beregszászi kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezik ki.1882. február  4-én a beregszászi ügyészségre alügyésznek, 1884-ben pedig járásbírónak nevezik ki.


1877. május 8-i árverési hirdetmény szerint elárvereztette apósa,Lajos-F013 második felesége és annak Aranka és Róza kiskorú gyermekei nevén nyilvántartott pálfalvai birtokrészt és ingatlant.. Az árvereztetés nyilván , Lajos halálával, illetve két házasságából származó gyermekei öröklésével függhet össze.
Az 1889. jun. 8. án Beregszászban alapított Általános fogyasztási szövet kezet  igazgatósági tagja.

(A Turul kiadványTolvay családról szóló ismertetője szerint 1902-ben halt meg.)

  Az1896. évi Zárszámadás közli megállapított nyugdíját: " Tolvay Gyula Ítélőtáblai bírói czim- és jelleggel felruházott törvényszéki biró nyugdíjazás : 1896 utolsó éves javadalmazés 2500K 24 év 5hó beszámított szolg. idő megállapított nyugdíj 1700K"

Családfa részlet nézete :
Tolvay Gyula
1849 - 1898
Komlósy Szeréna
1858 - >1887


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.