A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Gräff Franciska
      lakóhely: Zombor
született :~1855 meghalt :1917.06.21 Zombor
ág :Y - házassági rokonok nemzedékszám :1
Házasság :
Komlósy Zsigmond

Apja Gräff Nikáz,tanfelügyelő, kir. tanácsos;  anyja Lakner Borbála. Egyebekben csak a  Zsigmond (X153)-al kötött házasságáról tudunk.- mely  gyermektelen volt. Gyászjelentése szerint Budapesten halt meg, Zomborban temették.

"A zombori tekintetes kir. e. f. tszék 1879. évi december 18. kelt 9580. számú végzése következtében alperes Komlosy Lajos, Komlosy Gräff Fáni és özv. Komlosi Katalin zombori lakosok felperes Müller Ferdinand zombori lakos részére 160 frt követelés kielégítésére egy 240 frtos kötelezvény és butor- nemüekből álló ingóságok Zombor- ban 1880. évi január hó 10. napján biróilag lefoglaltattak s 439 frtra becsültettek." [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1880-03-05] A hirdetményben szereplő  Lajos Franciska  férje, aki kettős Lajos-Zsigmond nevet is használ,  özv. Komlósi Katalint nem tudjuk  azonosítani - a kor névviselési szokása szerint lehet  egy Komlósy feleség is- akár Zsigmond anyja is

Családfa részlet nézete :
Gräff Franciska
~1855 - 1917
Komlósy Zsigmond
1854 - 1909


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.