A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Glocker Zsófia
      lakóhely: Nagykanizsa
született :~1836 Enying meghalt :1888.04.27 Nagykanizsa
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Ferenc ( 1854 - 1888-04-27 )

Gyermekek :
Jolán
Kálmán
Gizella

Apja Glocker Károly, a Batthyány hercegek udvari kertésze Enyingen, anyja Scheibner Anna. Kb. 1854-ben kötött házasságot K. Ferenccel .Csak gyászjelentését ismerjük.

Halálhíre a SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS VIDÉKE1888. május1-i számából: 

Halálozás. Komlóssy Ferenczet, ki évekkel ezelőtt hosszabb ideig városunk lakosa volt, s a Braun-féle házban szabóüzlettel birt, lesújtó csapás érte, szeretett nejét ragadta ki közülük a halál. Legyen könnyű a föld porai fölött.  A mélyen sújtott család a következő gyászjelentést adta ki: Komlóssy Ferencz, volt 1848 — 9-iki, később m. k. honvéd főhadnagy, a magyar „szabadságharcz érdemrend” tulajdonosa, jelenleg a 21. sz. m. k. m. hitelesítő hivatal főnöke,  fájdalomtelt szívvel jelenti a maga, úgy gyermekei: Gizella, Munkácsy Dezső m. kir. posta- és távirda főtiszt neje,  Kálmán, N.-Kanizsa városi számvevőségi tisztviselő és Jolán, Bárdio Mihály jószágbérlő neje, valamint kiskorú unokái és az összes rokonság nevében nejének, a példás jó anya, illetve nagyanyának, hű testvér és rokonnak: Komlóssy Ferenczné szül. Glocker Zsófiának, f. hó 27-én, estve 6 órakor élte 52-ik, boldog házasságának 34-ik évében, rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát.  A drága halottnak hűlt tetemei  f. hó 29-én délután 4 órakor fognak (Hild E. L. a „Részvét”-hez czimzett temetkezési vállalat által) a helybeli róm. kath. sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig f. hó 30-án, délelőtt 10 órakor a helybeli plébánia templomban fog a Mindenhatónak bemutathatni. Nagy-Kanizsa, 1888. április hó 27-én. Áldás és béke lebegjen a boldogultnak hamvai felett! 

Családfa részlet nézete :
Glocker Zsófia
~1836 - 1888
Komlóssy Ferenc
1828 - 1888

Komlóssy Gizella
~1859 - 1932
Komlóssy Kálmán
~1858 - >1912
Komlóssy Jolán
1866 - <1912

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.