A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Komlóssy GizellaX118
      lakóhely: Sopron, Kalocsa
született :~1859 meghalt :1932.01.10
apa : Komlóssy Ferenc anya : Glocker Zsófia
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :2
Házasság :
Munkácsy Dezső ( 1874 - )

 Munkácsy Dezső posta- és távirda főfelügyelővel1878 előtt kötött házasságot; eljegyzésükről a FŐVÁROSI LAPOK 1874-07-04] ad hírt:"Nagy Kanizsáról írják, hogy dercéni Munkácsy Dezső eljegyzé Komlóssy kisasszonytˇ-Gyermekeik M. Ilona(1875), M. Gizella és M Olga(1878), utóbbi kettő 1893-ban ill. 1893...1912 között meghalt.
Egy 1887. évi adásvételi szerződésen "Munkácsy Dezső és neje, Komlossy Gizella kalocsai lakosok"-at említ., ugyanakkor 1885...87 között budapesti lakcímekkel kötnek vételi szerződéseket.
Férje halála után (Munkácsy Dezső . posta- és távirdafőfeltigyelő sz.:1853 szolgálati idő 40 év 7 hónap, utolsó éves javadalmazása 5400 korona) özvegyi nyugellátást kapott.

Halálhíre: "Özv. derczéni Munkácsy Dezsöné, szül. Komlóssy Gizella postafőfelügyelő özvegye január 10-én, vasárnap 72 éves korában Sopronban elhunyt. Sopronban családi sírboltjában temették el." [NEMZETI UJSÁG 1932-01-15] 

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Ferenc
1828 - 1888
Glocker Zsófia
~1836 - 1888
Komlóssy Gizella
~1859 - 1932
Munkácsy Dezső
1853 - 1912


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.